Aktualności

Logo Icn

2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mam zaszczyt zainaugurować 2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.

WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN, wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem pielęgniarek, jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorki współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX wieku, wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

Warszawa 1 stycznia 2020,

dr n o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Opublikowano w

Dodaj komentarz