XV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

temat przewodni:

Innowacje Roku 2019
w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Komunikat II, 15 stycznia 2020

Po raz kolejny zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie,
które wdrożyły w 2019 zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych
mające na celu poprawę jakości opieki i spełniające kryteria innowacyjności,
do podzielenia się swoimi sukcesami i przystąpienia do Konkursu.
Niech to będzie nasz aktywny wkład w świętowanie 2020 Międzynarodowego Roku
Pielęgniarki i Położnej

Termin składania projektów upływa dnia 31.01.2020 r.

Formularz zgłoszenia
Ogłoszenie KPR 2019
Regulamin KPR 2019

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mam zaszczyt zainaugurować 2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.

WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN, wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem pielęgniarek, jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorki współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX wieku, wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

Warszawa 1 stycznia 2020,

dr n o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP