Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić

Ks. J. Twardowski

Z wielkim bólem żegnamy dr n. med. Agnieszkę Bukowską – naszą Koleżankę, Mentorkę, Przyjaciółkę, Osobę Wielkiego Serca, wrażliwą, przyjazną, gotową do pomocy innym, oddaną pielęgniarstwu.

Dr Agnieszka Bukowska podejmowała wiele inicjatyw, była Przełożoną, a następnie Naczelną Pielęgniarką Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, tworzyła Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz współtworzyła Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i była ich wieloletnią Przewodniczącą.

Od 2001 była wykładowcą na kierunku pielęgniarstwo PWSZ  w Ciechanowie obecnej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Zawsze bliska studentom, czuła na ich potrzeby i wysoko przez nich ceniona. Działała bardzo aktywnie w samorządzie Miasta Ciechanów i Powiatu Ciechanowskiego na rzecz społeczności lokalnej.


                Dziękujemy Ci za każdą chwilę radości, ale i smutku, zwykłą codzienność i każdą z wyjątkowych chwil…