W trosce o zapewnienie jak najbardziej efektywnych i bezpiecznych działań personelu pielęgniarskiego w okresie zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy o aktywne włączenie się w  realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Realizacja opieki pielęgniarskiej w warunkach zmieniającej się dynamicznie sytuacji  ryzyka epidemiologicznego wymaga podejmowania odpowiedzialnych działań i decyzji opartych na standardach etyki pielęgniarskiej oraz naszym zawodowym profesjonalizmie i samodzielności.

Przypominamy, że każdy z nas zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Komunikatów GIS oraz MZ i NFZ,  a w następstwie wdrażania w swojej pracy wszystkich obowiązujących przepisów oraz wytycznych epidemiologicznych i organizacyjnych.

Każda z pielęgniarek zgodnie z własnym sumieniem i kompetencjami, podejmuje decyzje odnośnie zakresu i struktury  realizowanych zadań oraz decyzje dotyczące oceny własnego stanu zdrowia i związanego z tym zagwarantowania bezpieczeństwa dla swoich podopiecznych.

Zwracamy się do rządu, decydentów i naszych pracodawców o podjęcie niezbędnych działań, w celu zagwarantowania w obecnych warunkach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego,  wszystkim pielęgniarkom i położnym środków ochrony osobistej.

Oczekujemy również pilnych decyzji dotyczących trybu postępowania w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy zespołów pielęgniarskich z powodów wystąpienia narażenia i konieczności kwarantanny lub izolacji z powodów zdrowotnych i stworzenia punktu kontaktowego dla pielęgniarek, który pozwoliłby na konsultacje zdalne i pomoc pielęgniarkom w podejmowaniu decyzji w zakresie opieki nad pacjentami i ochroną własną w przypadku konieczności realizacji świadczeń pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Pielęgniarki i położne są jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej, które w systemie 24/7 dni w tygodni realizują miliony procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych i dlatego też  podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 powinno uwzględniać uwarunkowania środowiska pracy  na stanowiskach pielęgniarskich.

ZG PTP kieruje szczególne podziękowania dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej za ogromne zaangażowanie w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do wytycznych postępowania związanych z zagrożeniem nową chorobą COVID 19.

Grażyna Wójcik

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Szanowni Państwo,


Zespoły pielęgniarskie polskich szpitali i przychodni pracują od kilkunastu dni w ekstremalnym obciążeniu. Dotyczy to w szczególny
sposób pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli, działającej pod bardzo dużą presją, bez możliwości zwiększenia
zasobów kadrowych.


W obliczu bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i kadrowej, w której aktualnie znajdują się wszystkie placówki medyczne w Polsce,
zwracam się do członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a w szczególności pielęgniarskiej kadry akademickiej,
o podjęcie decyzji dotyczącej osobistego zaangażowania i świadczenia pomocy w placówkach medycznych, z którymi
współpracujecie Państwo w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych.


Wasze bardzo wysokie kompetencje zawodowe są dzisiaj bezcenne dla chorych, mogą być istotnym profesjonalnym wsparciem dla
przeciążonych pracą pielęgniarek i pielęgniarzy, a w szczególności pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli.


Obecna sytuacja epidemiologiczna stawia pielęgniarstwo na pierwszej linii frontu, w obliczu nowych wyzwań, zadań i zagrożeń.
Wierzę, że pielęgniarska kadra akademicka będzie służyć swoją profesjonalną pomocą, stanowiąc wzór postępowania dla całego
środowiska akademickiego.

Grażyna Wójcik
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

5 lutego 2020, w Ministerstwie Zdrowia, odbyła się uroczysta inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej, która została zorganizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. Głównymi gośćmi Inauguracji byli studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo z kilkunastu ośrodków akademickich z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry akademickiej, oraz organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne w naszym kraju.


Głównym motywem uroczystości była prezentacja marzeń studentów na temat pielęgniarstwa i funkcjonowania zawodu pielęgniarki w przyszłości. Uroczystość otworzyła dr Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, a następnie odbyło się wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko. W ramach spotkania wyświetlony został film prezentujący wydarzenia w pielęgniarstwie w latach 2019-2020 r. Program uroczystości zwieńczył wykład inauguracyjny pt. „Czy współczesny świat potrzebuje Florencji Nightingale” Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – dr Grażyny Wójcik.


Studenci mogli kontynuować spotkanie w Warszawie uczestnictwem w programie dodatkowym obejmującym wizyty połączone ze zwiedzaniem Muzeum Historii Pielęgniarstwa, Uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego WUM oraz uczestnicząc w wykładzie eksperckim: Postępy nowoczesnej kardiologii i zmieniająca się rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym.

Uroczyste uruchomienie Kampanii Promocyjnej “Nursing Now” oraz 2020, jako Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej. 5 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia będziemy wspólnie z przedstawicielami społeczności studenckiej, liderami pielęgniarskich organizacji zawodowych oraz decydentami systemu ochrony zdrowia promować pielęgniarstwo i położnictwo.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mam zaszczyt zainaugurować 2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.

WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN, wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia właśnie 2020 rokiem pielęgniarek, jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorki współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która w końcu XIX wieku, wypracowała podstawy organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

Warszawa 1 stycznia 2020,

dr n o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

zaprasza do udziału

we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

w XV Kongresie Pielęgniarek Polskich

Wrocław 2020.


Termin: 21 – 23 maja 2020 r.

Miejsce: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław.

Opłaty za uczestnictwo w pierwszym terminie zgodnie z Uchwałą nr 41/XVII/2019 ZG PTP

z dnia 25 września 2019 roku:

  • uczestnik indywidualny – 430 zł
  • członek PTP – 350 zł
  • student – 150 zł
  • członek Komitetu Organizacyjnego – 100 zł
    Konto Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Konto Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

BGŻ BNP Paribas
26 2030 0045 1110 0000 0409 0030
Tytuł przelewu: Kongres PTP 2020

Pełna rejestracja dostępna od 20 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Kongresu.

Jeżeli chcesz zdobywać doświadczenie, rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz umiejętności przywódcze, zapraszamy Cię do współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

Jesteśmy towarzystwem naukowym prowadzącym działania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poszukujemy osób zmotywowanych do pracy i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie działalności społecznej. Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz,

Ty też możesz zostać Wolontariuszem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zapraszamy do współpracy. Przeczytaj Ogłoszenie o Konkursie na Wolontariat PTP:

Mamy zaszczyt poinformować,
że zgodnie z Decyzją Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Pani dr n. med. Ewa Kupcewicz,
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
została od 1 października 2019 roku powołana do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. rozwoju
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Dr Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Temat przewodni:

Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.

Komunikat I, 10 października 2019:

Zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie,
które wdrożyły w 2019 r. innowacyjne zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń
zdrowotnych mające na celu poprawę jakości opieki pielęgniarskiej
do podzielenia się swoimi sukcesami i przystąpienia do Konkursu
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019

Z ogromną przyjemnością informujemy o zwycięzcach tegorocznego
 XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018

Temat przewodni tegorocznego konkursu to:
“Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”.

Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 zespołów z 9 Oddziałów Wojewódzkich PTP.

W dniu 10 maja w Lublinie, na Uniwersytecie Medycznym

podczas Gali Konkursu, Komisja Konkursowa ogłosiła nazwiska zwycięzców:

I miejsce oraz tytuł Pielęgniarki Roku 2018 zdobyła

Beata Nowak z zespołem

reprezentantka Oddziału PTP w Krakowie,

zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.

Temat innowacji to : Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną.

II miejsce zajął

Konrad Baumgart z zespołem

reprezentant Oddziału PTP w Poznaniu,

zatrudniony w Indywidualnej Praktyce Pielęgniarskiej w Swarzędzu.

Temat innowacji to: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym.

III miejsce zajęła

Małgorzata Gdesz z zespołem

reprezentantka Oddziału PTP we Wrocławiu,

zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności.

Nagrodę Specjalną

Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego otrzymała

Alicja Nowik z zespołem

reprezentantka Oddziału PTP w Olsztynie,

zatrudniona w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Olecku

Temat innowacji to: Akademia Diabetyka.

W imieniu Zarządu Głównego wszystkim laureatom bardzo serdecznie GRATULUJEMY!!!