Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 13 lipca 2023 roku zmarła nasza Droga Koleżanka mgr Barbara Dudek.

W środowisku medycznym, a przede wszystkim w gronie pielęgniarek, członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego odczuwamy ogromną stratę i żal. Basia Dudek przez kilka dekad związana była z działalnością na rzecz budowania i wspierania pięknego i profesjonalnego wizerunku naszego zawodu. Działała w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w Komisji Rewizyjnej, a nade wszystko przewodniczyła Kołu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Basiu, bardzo nam Ciebie brakuje – jako przyjaciółki, koleżanki, Przewodniczącej i cudownego, wspaniałego, pełnego ciepła i empatii Człowieka.

Kochana – spoczywaj w pokoju.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2023 o godzinie 11.00 na cmentarzu w Zawoi.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Po długiej walce z ciężką chorobą, w dniu 23 kwietnia 2023r zmarła Dr hab. Bożena Zboina, profesor Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego (dawna Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości) w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Pani Profesor w latach 2010 – 2012 i  2013 – 2015 pełniła funkcję Rektora tej uczelni. Była specjalistką w dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarką i  położna.

Pani Profesor Bożena Zboina związana była także z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziałem Zamiejscowym lubelskiego KUL-u w Stalowej Woli. Pracowała w szpitalach w Lublinie i Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełniła między innymi funkcję kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Była autorką i współautorką wielu artykułów naukowych i książek, koordynatorką licznych programów profilaktycznych i wydarzeń zdrowotnych oraz członkiem wielu towarzystw naukowych.

Pani Profesor od ponad 20 lat pracowała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim w strukturach: Koło PTP w Ostrowcu Świętokrzyskim; Zarząd Oddziału PTP w Kielcach jako: zastępca przewodniczącej, członek Zarządu Oddziału oraz w Zarząd Główny PTP w Warszawie jako delegat na Zjazd Krajowy, a także członek Komisji Rewizyjnej. Za tę pracę społeczną została wyróżniona Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa.

Droga Pani Profesor, Droga Koleżanko pozostaniesz na zawsze w pamięci i sercach  wszystkich, z którymi dzieliłaś się swą wiedzą akademicką i życiową oraz otaczałaś niezwykłym ciepłem, serdecznością, zainteresowaniem, a także ludzką życzliwością.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia  składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

W dniach 20-21 kwietnia  odbyły  się obrady XVIII KZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W wydarzeniu uczestniczyli Delegaci z Oddziałów PTP z całego kraju, członkowie Zarządu Głównego PTP, oraz zaproszeni Goście. Wśród naszych znamienitych Gości, znaleźli się między innymi V-ce Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek Położnych Pani Anna Dudzińska, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkól Pielęgniarek i Położnych Pani dr hab. Mariola Głowacka, oraz przedstawiciele Rady Naukowej PTP prof. Izabella Uchmanowicz, Redaktor Naczelna „Problemów Pielęgniarstwa” dr hab. Agnieszka Gniadek oraz  członek i przyjaciel PTP prof. Irena Wrońska. Wszyscy Goście w swoich wystąpieniach, w sposób szczególny podkreślali bardzo dobrą, merytoryczną, współpracę pomiędzy PTP a samorządem zawodowym, związkiem zawodowym czy środowiskiem akademickim. Hasłem  przewodnim XVIII Zjazdu PTP było przyjęte przez ICN na rok 2023 hasło na tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki „Our Nurses. Our Future”.

Z uwagi na wydłużoną z powodu pandemii ostatnią kadencję władz Towarzystwa (2017-2023), w programie Zjazdu znalazło się wiele bardzo ważnych punktów, związanych z podsumowaniem działalności Towarzystwa w ostatnich 6 latach, omówieniem kierunków działań na najbliższą kadencję, ale przede wszystkim przyjęcie nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i wyborem nowych władz czyli Prezesa i członków Zarządu Głównego PTP. Wśród uczestników Zjazdu znalazło się bardzo dużo młodych liderów pielęgniarstwa, reprezentujących zarówno praktykę pielęgniarską, jak i kadrę akademicką, którzy w trakcie obrad, wnieśli wiele interesujących propozycji dotyczących dalszej działalności i rozwoju PTP. Uczestnicy Zjazdu mogli także w sposób bezpośredni zapoznać się z   pracą  Sekcji Specjalistycznych PTP działających w ramach Zarządu Głównego.

Program pierwszego dnia Zjazdu zakończył się wyborem nowych władz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na lata 2023 -2027. Delegaci zdecydowali o wyborze 32 członków Zarządu Głównego oraz dokonali wyboru Prezesa PTP oraz składu nowego  Prezydium ZG PTP. Władze PTP na lata 2023-2027:

Dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego PTP

Mgr Maria Szymaczek – V-ce Prezes Zarządu Głównego PTP

Mgr Aneta Trzcińska – V-ce Prezes Zarządu Głównego PTP

Dr hab. Agnieszka Gniadek Przewodnicząca Rady Naukowej PTP

Dr hab. Anna Andruszkiewicz – Sekretarz Zarządu Głównego PTP

Dr Dorota Ryszewska-Łabędzka – Skarbnik  Zarządu Głównego PTP

Uczestnicy XVIII Zjazdu PTP przyjęli szereg bardzo ważnych Uchwał dotyczących miedzy innymi przyjęcia nowego Statutu PTP, rozwoju samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, podniesienia jakości kształcenia pielęgniarek w tym również wdrożenia nowych standardów egzaminacyjnych, potrzebie pilnego uporządkowania poziomów kompetencyjnych w pielęgniarstwie, rozwoju modelu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej APN oraz potrzebie inwestycji w obszarze pełnego wykorzystania najnowszych technologii  w  praktyce pielęgniarskiej.

Wszystkim uczestników XVIII KZD serdecznie dziękujemy za aktywny udział w obradach, a nowym władzom życzymy satysfakcji z pracy na rzecz PTP oraz wielu sukcesów.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2023. Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu PTP

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z nowej bezpośredniej formy komunikacji z naszymi członkami, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które ma status organizacji pożytku publicznego. Liczy się każda złotówka! 

Wystarczy tylko w deklaracji podatkowej wpisać nasz NR KRS 0000065610.  

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji zadań statutowych, dalszej pracy na rzecz pielęgniarstwa, a jednocześnie będą wyrazem naszej zawodowej solidarności. Chciałabym podkreślić, ze wszystkie osoby zaangażowane w sposób szczególny w prace naszego Towarzystwa t.j. członkowie Zarządu Głównego PTP, Przewodniczące i członkowie władz Oddziałów, członkowie Rady Naukowej, Komisji Historycznej oraz  Komitet Redakcyjny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa realizują swoje zadania jako działalność społeczną. Od nas wszystkich  zależy czy 1,5% naszego podatku przekażemy na cele związane z rozwojem  pielęgniarstwa, czy tez pozostawimy do dyspozycji rządu.                                                                                                                                        

Z góry dziękujemy za Waszą życzliwość i zaufanie!

W Imieniu

Zarządu Głównego PTP

Prezes dr Grażyna Wójcik

Caritas Lublin przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oraz Polskim Towarzystwem Położnych  pragnie objąć swoim wsparciem ukraińskie położne i pielęgniarki. Dlatego o Waszą pomoc apelujemy wspólnie! Dołącz do akcji!

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Kiedy przychodziliśmy na ten świat, nasze mamy i każdy z nas doświadczał troski jakiejś położnej i pielęgniarki. Położne i pielęgniarki w walczącej Ukrainie też chcą otaczać swoją opieką rodzące kobiety i ich maleństwa, ale piekło wojny odbiera im możliwość normalnego  działania. Codziennie –  przy odgłosach syren i spadających bomb, czasami w zimnych schronach –  rodzą się dzieci. Lecz ich matki – choć przerażone – wiedzą, że  położna im pomoże przejść ten straszny, ale zarazem piękny czas a pielęgniarka ochroni ich maleństwo.

Potrzeby szpitali i oddziałów położniczych na Ukrainie są ogromne i dotyczą zarówno elementarnych zestawów porodowych, jak i na przykład wysokospecjalistycznych urządzeń wspomagających oddychanie noworodka.

Nie możemy nie reagować! Polskie położne i pielęgniarki mają wielkie serca i wiele pomagają, ale potrzeby ukraińskich położnych i pielęgniarek są zupełnie wyjątkowe. Prosimy więc o wsparcie naszych działań.  Każde 10 zł –  to paczka podpasek połogowych,  50 zł –  to jednorazowy zestaw porodowy,  a 150 zł  to lampa ładowalna niezbędna do oświetlenia sali porodowej, gdy nie ma prądu. Więcej o tym na co zbieramy środki i dla których szpitali położniczych znajdziecie pod likiem (załącznik z listą).

„Jesteśmy pielęgniarkami i położnymi z różnych placówek, środowisk i organizacji zawodowych oraz  naukowych. Prosimy o wsparcie naszych działań, abyśmy mogli skutecznie pomóc ukraińskim koleżankom, które pracując w trudnych do wyobrażenia warunkach, starają się sprostać swojemu powołaniu” (Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Polskie Towarzystwo Położnych).

POMÓŻMY RAZEM!

Przekaż swoją darowiznę:

Przelewy z dopiskiem POŁOŻNE-UKRAINA:

Numer konta (PLN): 47 1240 1503 1111 0010 4579 4875

Wpłaty w USD : 59 1240 1503 1787 0000 1752 8364

Wpłaty w EURO: 72 1240 1503 1978 0000 1752 8377

_______________________

English version

Caritas Lublin, in cooperation with the Polish Nursing Society and the Polish Society of Midwives, would like to support Ukrainian midwives and nurses. That is why we are asking for your help together! Join the action!

WHY IS IT SO IMPORTANT?

During our deliveries, our moms and every one of us experienced care from a midwife and nurse. Those from Ukraine also want to take care of moms giving birth and their little ones, but the war nightmare does not allow them to work normally. Surrounded by loud sirens and bombs, sometimes in cold shelters – children are born everyday. However, the mothers – despite being terrified – know that the midwife would give them a hand to go through that horryfying yet so beautiful time and the nurse will protect their baby.

The needs of hospitals and matenity wards in Ukraine are huge and are not only about elementary delivery sets, but, for example, highly specialized devices helping the newborn’s breathing.

We must react! Polish midwives and nurses have big hearts and are helping a lot, but needs of Ukrainian midwives and nurses are absolutely special, so please support our activity. Every 10 zloty means a pack of maternity pads, every 50 means disposable delivery set and every 150 – rechargable lamp significant for delivery room lighting during lacks of electricity. More about what we collect funds for and for which maternity hospitals you can find under the link: (list attachment).

„We are nurses and midwives from different institutions, circles and professional or scientific organizations. Please support our action to give a helpful hand to our Ukrainian colleagues, who, working in unbelievably tough conditions, are trying to meet their vocation” (Polish Nursing Society and Polish Society of Midwives).

HELP TOGETHER!

Make your donation:

Transfers entitled ‘MIDWIVES – UKRAINE’:

Account number (PLN): 47 1240 1503 1111 0010 4579 4875

Account number (USD): 59 1240 1503 1787 0000 1752 8364

Account number (EUR): 72 1240 1503 1978 0000 1752 8377

https://lublin.caritas.pl/wesprzyj-ukrainskie-polozne-i-pielegniarki-2/

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej  Europy” w dniach 17-18 listopada 2022 r. w Warszawie Rejestracja na konferencję na stronie: https://zps.wum.edu.pl/content/rejestracja-na-konferencj%C4%99

After 2 years of online meetings due to COVID-19 pandemic, the EFN National Nurses Associations, representing over 3 million EU nurses, met physically for the first time on 13-14 October 2022, in Slovenia, for the Autumn EFN General Assembly.

The EFN Members welcomed the Slovenia Chief Nursing Officer, Mojca Dobnik, who raised the current ongoing key policy topics for nurses in Slovenia, as shortage of nurses, digitalisation, quality and safety.

Within the framework of the European Pillar of Social Rights, the EFN stresses the importance of the Advanced Practice Nurse (APN) for the delivery of positive health outcomes. The EFN APN Working Group presented to the EFN members some concrete outcomes, including the results of the meta-analysis of the data collected from the 36 EFN members. These outcomes were discussed within the three EFN Committees (Professional, Workforce, Public Policy Committees), leading to a short, medium and long-term EU APN Strategy in the EU and Europe. As stated in EFN Workforce Matrix 3+1, APN has a key role to play in building the resilience of the health and care system in the EU and Europe. As such, the EFN will continue developing this key topic with its members.

With the ongoing war in Ukraine, the EFN, ICN and the Polish Nurses Association have been collaborating closely to support the Ukrainian nurses, namely by putting in place bridging courses for the Ukraine nurses’ refugees in Poland; with a successful outcome, with the full agreement among the main stakeholders in the Polish Nursing Community of the general points for the training of the Ukrainian nurses, and the Health Ministry that is now developing a new legislation enabling the implementation of the new bridging program. It is key to invest in Ukrainian nurses and nursing as it will strengthen the leadership and development of the nursing profession as part of the reconstruction of the Ukrainian healthcare eco-system after the end of the hostilities.

Furthermore, as part of EFN Strategic and Operational Lobby Plan 2021-2027, the EFN Members discussed and approved three key Policy Statements: 1/ Revised EFN Policy Statement on Planetary Health, including nurses’ education component; 2/ EFN Policy Statement on ILO Guidance of Nursing Profession Data; 3/ EFN Policy Statement on European Care Strategy.

Finally, the EFN Members shared information on the activities/best practices/experiences related to education, working conditions and quality & safety related to long-term care, including digitalisation, to support the design of the Council Recommendation on Long-term care, within the context of the new European Care Strategy. It is crucial that the developed EU health policies reflect the nurse’s expertise to better structure fit-for-purpose solutions and initiatives in the healthcare sector.

We still have many challenges ahead affecting the nurses’ frontline throughout the EU, but the EFN Members work jointly to bring to the attention of the EU policy makers at national & EU level the nurses EU added value impacting on health and social care ecosystems, namely on nursing education, workforce and quality & safety, including digitalisation.

Odpowiadając na wnioski zgłaszane przez członków i sympatyków PTP w dniu 26.09.2022 na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto Uchwałę w sprawie powołania pięciu następujących Sekcji Specjalistycznych:

1. Sekcja Symulacji Medycznych
2. Sekcja Rozwoju  Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
3. Sekcja Rozwoju Opieki Długoterminowej
4. Sekcja Rozwoju Zaawanasowanej Praktyki Pielęgniarskiej
5. Sekcja Rozwoju Kształcenia Przed i Podyplomowego Pielęgniarek


Głównym celem podjętej Uchwały o powołaniu Sekcji jest integracja i intensyfikacja działań środowisk pielęgniarskich w płaszczyźnie badawczo-analitycznej, merytorycznej i systemowej, w wybranych strategicznych obszarach pielęgniarstwa, zarówno na poziomie kształcenia  jak i  praktyki zawodowej pielęgniarek.
Działalność Sekcji opiera się na pracy społecznej jej członków. Zespoły te będą pełnić funkcję ekspercko-doradczą dla Zarządu Głównego PTP.
Warunkiem uczestnictwa w pracy Sekcji jest posiadanie aktywnego członkostwa w strukturach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji PTP proszone są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie procesu Tworzenia Sekcji.