Członkostwo

Zostań członkiem PTP

Czlonkostwo Zostan Czlonkiem

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie [PTP] jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, naukowym, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować
dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu.

Swoją działalność opiera na statucie

NACZELNĄ MISJĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
JEST DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ NAUKOWY ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO

 

Koleżanko/Kolego, Czekamy na Ciebie

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO?

Członkiem PTP może zostać osoba, posiadająca tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza lub jest studentem studiów pielęgniarskich.

Osoby zainteresowane członkostwem w PTP proszone są o kontakt z odpowiednim oddziałem terenowym, zachęcamy do wypełnienia Deklaracji.

Dlaczego warto zostać aktywnym członkiem PTP?

Korzyści dla członka PTP:

 1. Możliwość aktywnego udziału w prowadzeniu projektów badawczych i edukacyjnych.
 2. Korzystanie z wypracowanych przez PTP lub naszych partnerów zagranicznych rekomendacji dotyczących różnych dziedzin pielęgniarstwa.
 3. Udział w wydarzeniach naukowych i dydaktycznych regionalnych Oddziałów PTP.
 4. Bezpłatny dostęp on–line do czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa”, które jest oficjalnym czasopismem naukowym Towarzystwa.
 5. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w kongresach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo oraz otrzymywanie informacji kongresowych, konferencyjnych i edukacyjnych.

Dla środowiska pielęgniarskiego:

 1. Aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących zawodu.
 2. Dostęp do profesjonalnej wiedzy pielęgniarskiej – w teorii i w praktyce.
 3. Wpływ na kształtowanie polityki pielęgniarskiej.
 4. Rozwój środowiska pielęgniarek liderów zarówno w obszarze praktyki jak i nauki.
 5. Reprezentowanie pielęgniarek/pielęgniarzy w organizacjach międzynarodowych (Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - International Council of Nurses - ICN, Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE - European Federation of Nurses Assotiation - EFN.
 6. Działanie na rzecz integracji środowiska pielęgniarskiego, współpraca z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Izbami Okręgowymi i Ogólnopolskimi Związkami Zawodowymi Pielęgniarek i Położnych i Pielęgniarskimi Stowarzyszeniami Specjalistycznymi.

Składka członkowska za rok przynależności do PTP wynosi 96 zł, płatne w dwóch ratach we właściwym Oddziale PTP, do końca lutego i końca maja danego roku kalendarzowego. Składkę można wnosić jednorazowo najpóźniej do końca marca danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny nie przyjmuje wpłat od osób fizycznych.

Zapisz się już dziś! Czekamy!

Warunki członkostwa

Członkiem PTP może zostać osoba, posiadająca tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza lub jest studentem studiów pielęgniarskich.

Osoby zainteresowane członkostwem w PTP proszone są o kontakt z odpowiednim oddziałem terenowym, zachęcamy do wypełnienia Deklaracji.

Mapka Pl

Oddziały PTP

Zgodnie ze statutem §4 oraz § 35 do § 47 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie powołuje Oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład Oddziałów wchodzą Koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, lub innych struktur lokalnych, a ich zadania i cele wyznaczają potrzeby tego środowiska.

podlaskie

Oddział PTP w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Tel. 600 951 249
matyldasierakowska@gmail.com
Przewodnicząca:
dr n. med. Matylda Sierakowska

kujawsko - pomorskie

Oddział PTP w Bydgoszczy

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
Tel. 608 495 563
ptp.bydgoszcz@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Halina Idczak

pomorskie

Oddział PTP w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Pielęgniarstwa
ul. Dębinki 7, bud. Nr 15
89-952 Gdańsk
Tel. 662 649 924
angelikajakubowska@gumed.edu.pl
Przewodnicząca:
mgr Angelika Jakubowska

opolskie

Oddział PTP w Opolu

al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Tel. 695 317 567
ptp.opole@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Maria Grzeczna

śląskie

Oddział PTP w Katowicach

ul. Francuska 16
40-027 Katowice
Tel. 505 005 268
ptp.katowice@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Krystyna Klimaszewska

świętokrzyskie

Oddział PTP w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
Tel. 698 838 148
ptp.kielce@gmail.com
Przewodnicząca:
dr n. hum. Kazimiera Zdziebło

małopolskie

Oddział PTP w Krakowie

ul. Mikołaja Kopernika 36
31-501 Kraków
Tel. 606 406 148
ptp.krakow@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Maria Szymaczek

lubelskie

Oddział PTP w Lublinie

ul. Czechowska 3a
20-072 Lublin
Tel. 665 719 455
ptp.lublin@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Dorota Flis

łódzkie

Oddział PTP w Łodzi

ul. S. Jaracza 63
90-251 Łódź
Tel. 606 118 367
ptp.lodz@gmail.com
Przewodnicząca:
dr n. o zdr. Dorota Kilańska

wielkopolskie

Oddział PTP w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79 pokój 501
60-529 Poznań
Tel. 506 315 712
ptp.poznan@gmail.com
Przewodnicząca:
dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska

podkarpackie

Oddział PTP w Rzeszowie

ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
Tel. 604 912 190
esulyk@poczta.onet.pl
Przewodnicząca:
mgr Elżbieta Sułyk

zachodniopomorskie

Oddział PTP w Szczecinie

ul. Żołnierska 48 pok.311
71-210 Szczecin
Tel. 500 264 613
ptp.szczecin@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Katarzyna Kęcka

mazowieckie

Oddział PTP w Warszawie

Al. Reymonta 8 lok. 12
00-842 Warszawa
Tel. 693 029 038
ptp.warszawa@gmail.com
Przewodnicząca:
dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz

dolnośląskie

Oddział PTP w Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
Tel. 509 046 725
Przewodnicząca:
mgr Teresa Fichtner-Jeruzel

dolnośląskie

Oddział PTP w Lubinie

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
W Lubinie
ul. M. Skłodowskiej- Curie 54
59-300 Lubin
Tel. 881 938 460
ptplubin@gmail.com
Przewodnicząca:
mgr Magda Petner

warmińsko-mazurskie

Oddział PTP w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Wydział
Nauk Medycznych
Katedra Pielęgniarstwa
ul. Żołnierska 14 C
10-561 Olsztyn
Tel. 696 076 764
ekupcewicz@wp.pl
Przewodnicząca:
dr n. med. Ewa Kupcewicz

lubuskie

Oddział PTP w Zielonej Górze

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
Tel. 734 146 352
epfanajlo@wp.pl
Przewodnicząca:
mgr Elżbieta Patalas-Fanajło