Aktualności

Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek

W dniu 3 listopada w miejscowości Slany k. Pragi odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie nt.: Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów (European innovative programme for VET of nurses – moving and handling).

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029.

 

W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów z pięciu państw Europy:
– firma Linet, Czechy – koordynator projektu;
– Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
– Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
– Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie;
– Uniwersytet z Birmingham, Wielka Brytania;
– Szpital Kliniczny Uniwersytetu Nauk Medycznych, Klinika w Kownie, Litwa;
– Szpital Uniwersytecki w Tartu, Estonia.

 

Projekt został zaplanowany na okres od 1.10.2015 do 30.09.2017 (24 miesiące).

 

Celem projektu jest transfer wiedzy oraz opracowanie innowacyjnego programu kształcenia dla pielęgniarek w zakresie przemieszczania i obsługi pacjentów z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz rozwiązań technologicznych firmy Linet.

 

Jako jedno z pierwszych zadań, partnerzy projektu przygotują dokument, w którym zostanie zawarta analiza stanu oraz rozwiązań dotyczących przemieszczania i obsługi pacjentów w państwach uczestniczących w projekcie, głównie w kontekście edukacji zawodowej pielęgniarek (istniejące programy kształcenia, treść i materiały nauczania, podstawy prawne), jak również urazów w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego tej grupy profesjonalistów.
Na podstawie dokonanej analizy oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenie Uniwersytetu w Birmingham w czterech pozostałych państwach-partnerach projektu zostaną dostosowane (lub przygotowane nowe) programy kształcenia pielęgniarek w zakresie bezpiecznego dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego przemieszczania i obsługi pacjentów.

 

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie trenerów mogących w przyszłości szkolić personel pielęgniarski w zakresie bezpiecznego przemieszczania i obsługi pacjentów. Szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie w Birmingham. Przygotowani trenerzy będą mieć za zadanie przeprowadzić warsztaty dla pielęgniarek w swoich państwach, wykorzystując zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzę. Po zakończonych warsztatach, w grupie uczestników zostanie przeprowadzane badanie dotyczące zdobytej wiedzy.

 

W spotkaniu rozpoczynającym projekt PTP reprezentowały: Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP oraz Maria Szymaczek – członkini ZG PTP.

Pierwsze_spotkanie_projektowe_ERASMUS_2015

Opublikowano w