Aktualności

Konferencje PTP

Konferencja 6 lutego 2014 r.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz
Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

ZAPRASZAJĄ
na
Konferencję Naukowo – Szkoleniową

Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców

KARTA UCZESTNICTWA

Program konferencji

Opublikowano w ,