O nas

Misja i cele

O Nas Misja I Cele

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest profesjonalnym stowarzyszeniem naukowym, mającym na celu rozwój praktyki pielęgniarskiej w oparciu o dowody naukowe oraz zapewnienie najwyższych standardów opieki zdrowotnej i dostępności do świadczeń pielęgniarskich dla polskiego społeczeństwa.

Cele naszego Towarzystwa realizowane są poprzez działania w zakresie rozwoju podstaw badawczych dla profesji, rozwój standardów kształcenia, legislacji i praktyki zawodowej pielęgniarek oraz rozwijanie szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz rozwoju zawodu pielęgniarki. Przynależność do PTP jest dobrowolna.

Zgodnie ze Statutem Członkami Stowarzyszenia mogą być studenci pielęgniarstwa, osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz osoby działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Główne kierunki działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 • Rozwój pielęgniarstwa jako nauki i umacnianie pozycji pielęgniarstwa.
 • Rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.
 • Rozwój standardów kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek.
 • Promowanie działań na rzecz dobra pacjenta i rozwoju systemu opieki zdrowotnej.
 • Inicjowanie, prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych.
 • Reprezentowanie polskiego pielęgniarstwa w organizacjach i strukturach międzynarodowych.
 • Działalność w zakresie ochrony dziedzictwa i tradycji zawodu pielęgniarki.
 • Współpraca z Pielęgniarskimi Stowarzyszeniami Specjalistycznymi.

Statut

Przedstawiamy status naszego Towarzystwa.

Zjazd Krajowy

O Nas Zjazd Krajowy

Najwyższą władzą PTP jest Krajowy Zjazd Delegatów.

Zjazdy odbywają się co 4 lata. Ostatni XVII KZD odbył się w listopadzie 2017 roku w Katowicach, a wcześniejszy XVI w 2013 r. w Warszawie.

Podczas XVII Zjazdu w Katowicach uchwalono strategiczne kierunki rozwoju działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.:

 1. Rozwój innowacji klinicznych, edukacyjnych i naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa.
 2. Rozwój praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych i aktywności badawczej w dziedzinie pielęgniarstwa.
 3. Upowszechnianie i implementacja dorobku pielęgniarstwa światowego
  w celu intensyfikacji rozwoju zawodu pielęgniarki w Polsce.
 4. Inicjowanie i aktywny udział w budowaniu nowych standardów legislacyjnych i edukacyjnych dla pielęgniarek.
 1. Ochrona dziedzictwa zawodu i promocja dorobku historycznego polskich pielęgniarek.
 2. Rozwój współpracy z partnerami rządowymi i biznesowymi na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej.
 3. Integracja i budowanie wspólnoty środowiska zawodowego poprzez rozwój współpracy z organizacjami pielęgniarskimi.
 4. Rozwój przywództwa w pielęgniarstwie i promocja pielęgniarek liderów praktyki, działalności edukacyjnej, społecznej i naukowej.
 5. Budowanie marki PTP jako profesjonalnego towarzystwa naukowego oraz organizacji pożytku publicznego.
 6. Działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń i jakości opieki pielęgniarskiej dla polskiego społeczeństwa.

Zarząd Główny

Władze PTP w kadencji 2017 - 2021

Grazyna Wojcik

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Prezes Zarządu Głównego
dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor
V-ce Prezes
mgr Maria
Szymaczek
V-ce Prezes
dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
Skarbnik
dr hab. n. med. Anna Andruszkiewicz
Sekretarz
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek
Przewodniczącą Rady Naukowej PTP

Członkowie Zarządu Głównego

Bożena Gorzkowicz

Halina Doroszkiewicz

Maria Cisek

Renata Stępień

Danuta Broncel- Czekaj

Wiesława Kołodziej

Katarzyna Gross-Issajewicz

Ewa Jabłońska

Matylda Sierakowska

Halina Idczak

Angelika Jakubowska

Maria Grzeczna

Krystyna Klimaszewska

Kazimiera Zdziebło

Dorota Flis

Dorota Kilańska

Katarzyna B. Głodowska

Elżbieta Sułyk

Katarzyna Kęcka

Sylwia Boczkowska

Teresa Fichtner – Jeruzel

Ewa Kupcewicz

Rada Naukowa

O Nas Rada Naukowa

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego jest organem, który zgodnie ze statutem powołany jest przez Zarząd Główny na okres trwania jego kadencji.

Rada Naukowa jest powołana do:

 • ustalania kierunków działalności naukowo-dydaktycznej Towarzystwa,
 • koordynacji działań wszystkich środowisk pielęgniarskich wokół priorytetów badawczych w pielęgniarstwie i działalności naukowo-wdrożeniowej.
Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XVII kadencji (2017 - 2021):

Przewodniczący Rady Naukowej PTP:
dr hab. Agnieszka Gniadek

Członkowie:

 • dr hab. Grażyna Nowak-Starz (Kielce)
 • dr hab. Aldona Kubica (Bydgoszcz)
 • dr Ewa Kobos (Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Grochans (Szczecin)
 • dr hab. Maria Kózka (Kraków)
 • dr hab. Matylda Sierakowska (Białystok)

Komisja Rewizyjna

dr n. hum. Małgorzata Marcysiak
mgr Beata Kunikowska
dr n. med. Irena Milaniak
mgr Bogusława Szeglowska
mgr Anna Szpunar

Mapka Pl

Oddziały PTP

Zgodnie ze statutem §4 oraz § 35 do § 47 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie powołuje Oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład Oddziałów wchodzą Koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, lub innych struktur lokalnych, a ich zadania i cele wyznaczają potrzeby tego środowiska.

podlaskie

Oddział PTP w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok
Tel. 607 265 103
jkrasnicka@wp.pl

Przewodnicząca:
Jolanta Kraśnicka

V-ce przewodnicząca:
Matylda Sierakowska, Nadzieja Sołowiej

Skarbnik:
Tomasz Wardowicz

Sekretarz:
Mirosława Piech

kujawsko - pomorskie

Oddział PTP w Bydgoszczy

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
Tel. 600 854 005
kasia9_11@wp.pl

Przewodnicząca:
Dr Katarzyna Rzepka

V-ce przewodniczący:
Mgr Mateusz Modrzejowski

Skarbnik:
Mgr Zofia Tekień -Jankowska

pomorskie

Oddział PTP w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Pielęgniarstwa
ul. Dębinki 7, bud. Nr 15
89-952 Gdańsk
Tel. Przewodnicząca: 662 649 924
Tel.: V-ce przewodniczący: 502 910 456
ptp.gdansk@gmail.com
angelikajakubowska@gumed.edu.pl

Przewodnicząca:
Angelika Jakubowska

V-ce przewodniczący:
Bartosz Pryba

Skarbnik:
Szymon Bielicki

Sekretarz:
Marzena Sobczak

opolskie

Oddział PTP w Opolu

al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Tel. 695 317 567
maria.grzeczna@usk.opole.pl
urszula.kra@onet.eu
iwona.zych@gazeta.pl
magdalena.szwarcbach@gmail.com

Przewodnicząca:
Maria Grzeczna

V-ce przewodnicząca:
Urszula Kraszkiewicz

Skarbnik:
Iwona Zych

Sekretarz:
Magdalena Szwarcbach

śląskie

Oddział PTP w Katowicach

ul. Francuska 16
40-027 Katowice
Domowy
ul. Kaliny 89/8
41-506 Chorzów
Tel. 604 888 879
ptpkatowice@gmal.com

Przewodnicząca:
Wiesława Kołodziej

V-ce przewodniczące:
Zofia Prażak, Sylwia Krybus

Skarbnik:
Danuta Broncel-Czekaj

Sekretarz:
Marta Piórkowska

małopolskie

Oddział PTP w Krakowie

ul. Szlak 61
31-153 Kraków
Tel. 730 900 133
ptp.krakow@gmail.com
maja.szymaczek@gmail.com

Przewodnicząca:
Mgr Maja Szymaczek

V-ce przewodnicząca:
Mgr Renata Galska

Skarbnik:
Mgr Małgorzata Gawlik

Sekretarz:
Mgr Bogusława Szeglowska

lubelskie

Oddział PTP w Lublinie

ul. Czechowska 3a
20-072 Lublin
Tel. 815 366 762
ptp.oddzial.lublin@gmail.com

Przewodnicząca:
Dorota Flis

V-ce przewodniczące:
Krystyna Chałabic-Gnat, Michał Machul

Skarbnik:
Anna Jakubowska

Sekretarz:
Elżbieta Błędowska, Bożena Urban

łódzkie

Oddział PTP w Łodzi

ul. S. Jaracza 63
90-251 Łódź
Tel. 530 777 037
ptp.lodz@gmail.com

Przewodniczący:
Mgr Marek Kamiński

V-ce przewodniczące:
Dr hab. Dorota Kilańska, Dr Agnieszka Głowacka

Skarbnik:
Mgr Dorota Borkiewicz

Sekretarz:
Mgr Barbara Librowska

wielkopolskie

Oddział PTP w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 79 pokój 501
60-529 Poznań
Tel. 506 315 712
ptp.poznan@gmail.com

Przewodnicząca:
Katarzyna Głodowska

zachodniopomorskie

Oddział PTP w Szczecinie

ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
Tel. 692 866 677
oddzial.szczecin.ptp@gmail.com

Przewodnicząca:
Dr Magdalena Kamińska

V-ce przewodnicząca:
Dr Anna Maria Cybulska

Skarbnik:
Dr Kataryna Kęcka

Sekretarz:
Dr Edyta Tracz

świętokrzyskie

Oddział PTP w Kielcach

Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Aleja IX Wieków Kielc 19A
25-317 Kielce
Tel. 730 101 109
ptp.kielce@gmail.com

Przewodnicząca:
Dr n. o zdr Maria Kordyzon

V-ce przewodnicząca:
Dr n. med. Renata Stępień

Skarbnik:
Mgr Elżbieta Januchta

Sekretarz:
Mgr Agnieszka Zaworska- Winiarska

mazowieckie

Oddział PTP w Warszawie

Al. Reymonta 8 lok. 12
00-842 Warszawa
Tel. 693 029 038
zofia.sienkiewicz@gmail.com

Przewodnicząca:
Zofia Sienkiewicz

V-ce przewodnicząca:
Mariola Głowacka

Skarbnik:
Bożena Kibler

Sekretarz:
Paweł Rzeźnik

dolnośląskie

Oddział PTP w Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
Tel. Elżbieta Garwacka-Czachor: 603 385 898
Tel. Mariola Górny: 668 137 760
e.garwacka@gmail.com
sekretarz2023wroclaw@wp.pl

Przewodnicząca:
Dr n.med. Elżbieta Garwacka - Czachor

V-ce przewodniczący:
Teresa Fichtner-Jeruzel, Dariusz Owczarek

Skarbnik:
Irena Moczarna

Sekretarz:
Mariola Górny

warmińsko-mazurskie

Oddział PTP w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Wydział
Nauk Medycznych
Katedra Pielęgniarstwa
ul. Żołnierska 14 C
10-561 Olsztyn
Tel. 696 076 764
ekupcewicz@wp.pl

Przewodnicząca:
Dr hab. Ewa Kupcewicz, prof. UWM

V-ce przewodnicząca:
Dr Lucyna Kiełbasa

Skarbnik:
Dr Olga Bielan

Sekretarz:
Mgr Elżbieta Araminowicz-Kierklo

podkarpackie

Oddział PTP w Rzeszowie

Szpital Miejski
ul. Rycerska 4
35-241 Rzeszów
Tel. 660 333 223
mzola1@poczta.onet.pl

Przewodnicząca:
Dr n.społ Małgorzata Zatorska- Zoła

V-ce przewodniczące:
Mgr Edyta Bernacka, dr n. hum. Joanna Przybek-Mita

Skarbnik:
Mgr Elżbieta Myszka

Sekretarz:
Mgr Barbara Świetlik

Koła studenckie

Od początku swojej działalności PTP było i jest zaangażowane we wspieraniu młodej kadry pielęgniarskiej, dlatego też w Statucie są postanowienia odnośnie powoływania Kół Studenckich.

Możliwość współpracy między studentami niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki istnieniu kół i przynależności do nich studentów, możemy wymieniać poglądy, uczyć się od siebie ,,nowego” spojrzenia na pielęgniarstwo, poznawać i rozumieć świat pielęgniarstwa. Budując wzajemne pozytywne relacje, tworzymy innowacyjne projekty. Należy pamiętać, że idziemy ramię w ramię by budować przyszłość pielęgniarstwa na świecie, a jednocześnie przygotowujemy kadrę przyszłych liderów dla naszego zawodu.

Koła Studenckie od 2017 roku podjęły współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Pielęgniarstwa (European Nursing Student Association ENSA). ENSA jest organizacją przynależną do Europejskiej Federacji Pielęgniarek, której członkami są przedstawiciele krajów Unii Europejskiej.

Wykaz Kół Studenckich PTP - styczeń 2018

Lublin

Studenckie Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Łódź

Koło Studentów Pielęgniarstwa przy PTP Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przewodniczący koła: Marek Kamiński

marek.kaminski@stud.umed.lodz.pl

Warszawa

Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Przewodnicząca koła: Brygida Krucińska

brygida_krucinska@tlen.pl

Szczecin

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauki o Zdrowiu Pomorska Akademia Medyczna

Historia

O Nas Historia

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest samorządną naukową organizacją pielęgniarską utworzoną w 1957 roku, która jest kontynuatorem działalności Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.

PTP kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ) założonego w 1925 r., jako pierwszej organizacji skupiającej środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce. Założycielki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce.

Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego reaktywowano przynależność pielęgniarek i położnych polskich do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN. Wprowadzono kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim, doskonalenie podyplomowe i specjalizacje zawodowe.

To właśnie w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim zrodziła się koncepcja założenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz propozycja ustawy o samorządzie.

Istotnym jest udział przedstawicieli PTP w pracach nad:

 1. Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku.
 2. Wprowadzeniem zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkół pomaturalnych 2,5 i 3 letnich oraz licencjackich, uwzględniających europejską strategię kształcenia - wymagania Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi dokumentami dotyczącymi powstania PTP:

 1. Zawiadomienie o nadaniu jednostce numeru statystycznego (REGON) [POBIERZ]
 2. Wyciąg z rejestru stowarzyszeń Urzędu Spraw Wewnętrznych [POBIERZ]
 3. Zgoda Prezesa Rady Ministrów na powstanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego [POBIERZ]

W ramach PTP działa Główna Komisja Historyczna oraz Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego. Zasoby Archiwum, posiadane dokumenty historyczne i dokumentacja fotograficzna, które są systematycznie wzbogacane, udostępniamy w siedzibie Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego oraz w wersji elektronicznej na stronie Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego www.wmpp.org.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o Historii Polskiego Pielęgniarstwa serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Wirtualnego Muzeum.

Odznaczenia

W zakres działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wchodzi nadawanie odznaki Honorowej, w tym celu powołana jest Komisja Odznaki Honorowej, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Głównego.

(Informujemy, że pomimo dokładnych starań w udokumentowaniu przyznanej Odznaki mogą wystąpić drobne błędy wynikające z nieczytelnego zapisu nazwisk w dokumentach archiwalnych)

1,5% Podatku dla PTP

O Nas 1.5%podatku

Jeśli chcesz zmieniać pielęgniarstwo, działaj z nami. Zacznij już dziś!

PTP jest organizacją pożytku publicznego, w związku z tym może pozyskiwać środki z odpisu na realizację zadań statutowych.

Nasza podstawowa działalność opiera się wyłącznie na pracy społecznej, dlatego każda pozyskana złotówka jest dla nas bezcenna.

Wypełniając PIT z rozliczeniem za dany rok, będą Państwo mogli podjąć decyzję o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

WYSTARCZY WPISAĆ NASZ NUMER KRS: 0000065610
Resztą zajmie się fiskus, który przekaże nam 1,5% Twojego podatku.
Jeżeli Ty nie zdecydujesz o swoim 1,5%, zadecydują inni.

Z góry dziękujemy za zaufanie
Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego