Aktualności

B Zboina

Po długiej walce z ciężką chorobą, w dniu 23 kwietnia 2023r zmarła dr hab. Bożena Zboina

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Po długiej walce z ciężką chorobą, w dniu 23 kwietnia 2023r zmarła Dr hab. Bożena Zboina, profesor Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego (dawna Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości) w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Pani Profesor w latach 2010 – 2012 i  2013 – 2015 pełniła funkcję Rektora tej uczelni. Była specjalistką w dziedzinie zdrowia publicznego, pielęgniarką i  położna.

Pani Profesor Bożena Zboina związana była także z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziałem Zamiejscowym lubelskiego KUL-u w Stalowej Woli. Pracowała w szpitalach w Lublinie i Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełniła między innymi funkcję kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Była autorką i współautorką wielu artykułów naukowych i książek, koordynatorką licznych programów profilaktycznych i wydarzeń zdrowotnych oraz członkiem wielu towarzystw naukowych.

Pani Profesor od ponad 20 lat pracowała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim w strukturach: Koło PTP w Ostrowcu Świętokrzyskim; Zarząd Oddziału PTP w Kielcach jako: zastępca przewodniczącej, członek Zarządu Oddziału oraz w Zarząd Główny PTP w Warszawie jako delegat na Zjazd Krajowy, a także członek Komisji Rewizyjnej. Za tę pracę społeczną została wyróżniona Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa.

Droga Pani Profesor, Droga Koleżanko pozostaniesz na zawsze w pamięci i sercach  wszystkich, z którymi dzieliłaś się swą wiedzą akademicką i życiową oraz otaczałaś niezwykłym ciepłem, serdecznością, zainteresowaniem, a także ludzką życzliwością.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia  składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Opublikowano w