Aktualności

1 Proc Podatku

Przeznacz 1,5% Twoich podatków na Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Korzystając z nowej bezpośredniej formy komunikacji z naszymi członkami, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które ma status organizacji pożytku publicznego. Liczy się każda złotówka! 

Wystarczy tylko w deklaracji podatkowej wpisać nasz NR KRS 0000065610.  

Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji zadań statutowych, dalszej pracy na rzecz pielęgniarstwa, a jednocześnie będą wyrazem naszej zawodowej solidarności. Chciałabym podkreślić, ze wszystkie osoby zaangażowane w sposób szczególny w prace naszego Towarzystwa t.j. członkowie Zarządu Głównego PTP, Przewodniczące i członkowie władz Oddziałów, członkowie Rady Naukowej, Komisji Historycznej oraz  Komitet Redakcyjny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa realizują swoje zadania jako działalność społeczną. Od nas wszystkich  zależy czy 1,5% naszego podatku przekażemy na cele związane z rozwojem  pielęgniarstwa, czy tez pozostawimy do dyspozycji rządu.                                                                                                                                        

Z góry dziękujemy za Waszą życzliwość i zaufanie!

W Imieniu

Zarządu Głównego PTP

Prezes dr Grażyna Wójcik

Opublikowano w