Aktualności

Aktualnosci PTP Zjazd Podsumowanie

W dniach 20-21 kwietnia  odbyły  się obrady XVIII KZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W dniach 20-21 kwietnia  odbyły  się obrady XVIII KZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W wydarzeniu uczestniczyli Delegaci z Oddziałów PTP z całego kraju, członkowie Zarządu Głównego PTP, oraz zaproszeni Goście. Wśród naszych znamienitych Gości, znaleźli się między innymi V-ce Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek Położnych Pani Anna Dudzińska, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkól Pielęgniarek i Położnych Pani dr hab. Mariola Głowacka, oraz przedstawiciele Rady Naukowej PTP prof. Izabella Uchmanowicz, Redaktor Naczelna „Problemów Pielęgniarstwa” dr hab. Agnieszka Gniadek oraz  członek i przyjaciel PTP prof. Irena Wrońska. Wszyscy Goście w swoich wystąpieniach, w sposób szczególny podkreślali bardzo dobrą, merytoryczną, współpracę pomiędzy PTP a samorządem zawodowym, związkiem zawodowym czy środowiskiem akademickim. Hasłem  przewodnim XVIII Zjazdu PTP było przyjęte przez ICN na rok 2023 hasło na tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki „Our Nurses. Our Future”.

Z uwagi na wydłużoną z powodu pandemii ostatnią kadencję władz Towarzystwa (2017-2023), w programie Zjazdu znalazło się wiele bardzo ważnych punktów, związanych z podsumowaniem działalności Towarzystwa w ostatnich 6 latach, omówieniem kierunków działań na najbliższą kadencję, ale przede wszystkim przyjęcie nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i wyborem nowych władz czyli Prezesa i członków Zarządu Głównego PTP. Wśród uczestników Zjazdu znalazło się bardzo dużo młodych liderów pielęgniarstwa, reprezentujących zarówno praktykę pielęgniarską, jak i kadrę akademicką, którzy w trakcie obrad, wnieśli wiele interesujących propozycji dotyczących dalszej działalności i rozwoju PTP. Uczestnicy Zjazdu mogli także w sposób bezpośredni zapoznać się z   pracą  Sekcji Specjalistycznych PTP działających w ramach Zarządu Głównego.

Program pierwszego dnia Zjazdu zakończył się wyborem nowych władz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na lata 2023 -2027. Delegaci zdecydowali o wyborze 32 członków Zarządu Głównego oraz dokonali wyboru Prezesa PTP oraz składu nowego  Prezydium ZG PTP. Władze PTP na lata 2023-2027:

Dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego PTP

Mgr Maria Szymaczek – V-ce Prezes Zarządu Głównego PTP

Mgr Aneta Trzcińska – V-ce Prezes Zarządu Głównego PTP

Dr hab. Agnieszka Gniadek Przewodnicząca Rady Naukowej PTP

Dr hab. Anna Andruszkiewicz – Sekretarz Zarządu Głównego PTP

Dr Dorota Ryszewska-Łabędzka – Skarbnik  Zarządu Głównego PTP

Uczestnicy XVIII Zjazdu PTP przyjęli szereg bardzo ważnych Uchwał dotyczących miedzy innymi przyjęcia nowego Statutu PTP, rozwoju samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, podniesienia jakości kształcenia pielęgniarek w tym również wdrożenia nowych standardów egzaminacyjnych, potrzebie pilnego uporządkowania poziomów kompetencyjnych w pielęgniarstwie, rozwoju modelu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej APN oraz potrzebie inwestycji w obszarze pełnego wykorzystania najnowszych technologii  w  praktyce pielęgniarskiej.

Wszystkim uczestników XVIII KZD serdecznie dziękujemy za aktywny udział w obradach, a nowym władzom życzymy satysfakcji z pracy na rzecz PTP oraz wielu sukcesów.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2023. Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu PTP

Opublikowano w