Aktualności

Foto Wyrozn

Wsparcie dla pielęgniarek ukraińskich

Polskie Organizacje Pielęgniarskie we współpracy z ICN i EFN wypracowały wspólne stanowisko w sprawie kierunków działań na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze pomocy pielęgniarkom uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców. Polska potrzebuje dodatkowych kadr pielęgniarskich, ale przy zapewnieniu bezpiecznych warunków wprowadzania profesjonalistów medycznych, w tym pielęgniarek do polskich placówek medycznych. Pielęgniarki uciekające przed wojną potrzebują wsparcia w zakresie zdobycia kompetencji językowych, wyrównania kompetencji zawodowych oraz adaptacji do polskiego rynku pracy. Realizacja tych celów nie może stanowić dodatkowego obciążenia dla pozostających w systemie pielęgniarek i położnych. Dlatego jesteśmy otwarci na wspólne działa z rządem w celu uruchomienia programów dostosowawczych, a także wypracowania nowych rozwiązań w zakresie poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców.

Opublikowano w