Wydarzenia

Posiedzenia ZG i Prezydium

Wydarzenia PosiedzeniaZG

Dnia 18 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego kadencji na lata 2017–2021 r. w Warszawie, na którym omówiono szereg kluczowych zagadnień funkcjonowania i rozwoju Towarzystwa oraz odbyła się dyskusja nad strategią działania PTP.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO I PREZYDIUM W ROKU 2018

Zarząd Główny PTP

 1. 18 stycznia 2018 Warszawa
 2. 10 maja 2018 Kraków (po południu) Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2017
 3. 14 września 2018 Kielce w czasie Kongresu Pielęgniarek Polskich
 4. 14 listopada 2018 Warszawa

Prezydium PTP posiedzenia w Warszawie

 1. 14 marca 2018
 2. 04 lipca 2018
 3. 03 października 2018
 4. 12 grudnia 2018

Konkurs 'Pielęgniarka Roku'

Jednym ze strategicznych projektów PTP realizowanych nieprzerwanie od kilkunastu lat, jest Konkurs Pielęgniarka Roku. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek lub  pielęgniarzy liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy i cieszy się coraz większą popularnością w środowisku pielęgniarskim. Konkurs ma charakter wieloetapowy, który umożliwia wybranie laureatów cechujących się aktualną wiedzą zawodową, zaangażowaniem w pracy na rzecz środowiska pielęgniarskiego oraz prezentujących wzorowe postawy zawodowe.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w corocznym Konkursie "Pielęgniarka Roku"

Konkurs Pielęgniarka Roku jest wydarzeniem promującym zawód pielęgniarski oraz wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu w społeczeństwie.

Jeśli chcesz zostać sponsorem nagrody w konkursie, skontaktuj się z biurem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego biuroptp@gmail.com.

Wydarzenia Pielegniarka Roku Ludzie

Spotkania z decydentami

Wydarzenia Spotkanie Decydenci

Konferencje

Komunikat nr 1

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

zapraszają na

Konferencję naukowo -  szkoleniową

„ZMIENIAMY PIELĘGNIARSTWO – KONTROWERSJE I WYZWANIA ” 

Data: 13 kwietnia 2018 r.

Miejsce: OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34

Czas trwania konferencji: 9.30 – 14.15.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2018 r.

Planowana liczba uczestników: 100

Kongresy

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do uczestnictwa w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Kielcach pt.

"WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO - DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA".

XIV Kongres PTP

Wydarzenia międzynarodowe

Wydarzenia Miedzynarodowe
Efn Logo S

EFN

12-13 kwietnia 2018 r. Bruksela
11-12 października 2018 r. Słowacja

Icn Logo S

MIĘDZYNARODOWA RADA PIELĘGNIAREK ICN

16-19 maja 2018 r. Genewa

Logo Ensa

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Pielęgniarstwa

13-17 marca 2018 r. Tallin

Konkurs Filmowy

Konkurs filmowy

Ogólnopolski Konkurs Filmowy na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów promujących zawód pielęgniarki w Polsce. Film powinien promować wartości oraz funkcje zawodowe pielęgniarki/ pielęgniarza, być formą przekazu informacji o znaczeniu zawodu pielęgniarki w ochronie zdrowia społeczeństwa, jak również powinien inspirować i zachęcać młodych ludzi do studiowania pielęgniarstwa wraz z ukazaniem różnych możliwości rozwoju zawodowego.

Pożegnania

Wstazka Czarna
Ania Jablonowska 13.03.2021
Aniela Jabłkowska Sochańska

Pielęgniarka, członkini Szarych Szeregów, powstaniec, strażniczka historii zawodu, pedagog.

Niezastąpiona archiwistka Archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa ( WSP). Współtwórczyni Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy Zarządzie Głównym Polskiego  Towarzystwa Pielęgniarskiego(ZG PTP). Członkini Głównej Komisji Historycznej działającej pod patronatem Warszawskiej Izby Pielęgniarek  i Położnych. Współautorka książki „Pochylone nad człowiekiem”, broszurki „Wojskowa Służba Społeczna – mało znane działanie harcerek w Powstaniu Warszawskim”. Delegatka i aktywna uczestniczka bardzo trudnej konferencji poświęcone etyce pielęgniarek III Rzeszy w Limeryk w Irlandii, uczestniczka Kongresów PTP, współautorka wystaw historycznych towarzyszących licznym konferencjom.

Przez wiele lat niestrudzenie walczyła o zwrot budynku WSP budowanego w latach 1927-1929 docelowo dla pierwszej w Warszawie a drugiej w Polsce szkoły pielęgniarstwa.

Zarażała pasją do dokumentowania historii pielęgniarstwa, wierna wartościom wyrytym na broszce Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa      „Wiedza Wiara Służba Ojczyzna”

Za zasługi w ratowaniu rannych i chorych podczas okupacji i w czasie Powstania Warszawskiego oraz za późniejszą pracę zawodową otrzymała:

 • Krzyż Zasługi z Mieczami   -  1944
 • Złoty Krzyż Zasługi  -  1975
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Warszawski Krzyż Powstańczy
 • Krzyż Armii Krajowej - 1974
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda II Stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • Srebrna i Złota Odznaka  „Za zasługi dla Warszawy”
 • Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia – 1962
 • Honorową Odznakę PTP

Aniu żegnaj otoczona naszą wdzięcznością i najserdeczniejszą pamięcią.

Nieprawdą jest, że nie ma ludzi niezastąpionych.

Główna Komisja Historyczna
Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego
Przy  ZG PTP

Pożegnamy Anielę Jabłkowska Sochańska 18 marca (czwartek). O godz.10 w kościele                       św, Franciszka z Asyżu w Izabelinie  ul. 3 maja 83. Prochy zostaną złożone  w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Maria Wroblewska
Zmarła Maria Wróblewska

Niezapomniana dyrektorka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa Nr1 Im. Pielęgniarek Warszawa przy ul. Parkowej 23 i Członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Z głębokim bólem i z poczuciem wielkiej straty będziemy Ją żegnać 28.08 br. o godz. 13.15 podczas nabożeństwa w kościele św. Józefata na ul. Powązkowskiej 90, po czym zostanie odprowadzona do kolumbarium na Cmentarz Powązkowski Wojskowy.

Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, DOBRY CZŁOWIEK. Niezwykle utalentowana pedagog i organizator, wychowawczyni dużej rzeszy pielęgniarek. Posiadała niecodzienną umiejętność integrowania ludzi. Sobie i gronu pedagogicznemu stawiała bardzo wysokie wymagania. Cieszyła się szacunkiem i szczerą sympatią.

Za swe zasługi została nagrodzona licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi w tym:

Złotym Krzyżem Zasługi
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Warszawy"
Srebrną Odznaką Działacza ZZPSł.Zdr.
Odznaką "Za wzorową pracę w Sł.Zdr."
Tytułem ,,Najlepszego Mistrza i Wychowawcy Młodzieży’ (w plebiscycie na najlepszego nauczyciele szkół medycznych)

Prezes i Zarząd Główny PTP
Główna Komisja Historyczna przy ZG PTP