Wydarzenia

Posiedzenia ZG i Prezydium

Wydarzenia PosiedzeniaZG

Dnia 18 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego kadencji na lata 2017–2021 r. w Warszawie, na którym omówiono szereg kluczowych zagadnień funkcjonowania i rozwoju Towarzystwa oraz odbyła się dyskusja nad strategią działania PTP.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO I PREZYDIUM W ROKU 2018

Zarząd Główny PTP

  1. 18 stycznia 2018 Warszawa
  2. 10 maja 2018 Kraków (po południu) Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2017
  3. 14 września 2018 Kielce w czasie Kongresu Pielęgniarek Polskich
  4. 14 listopada 2018 Warszawa

Prezydium PTP posiedzenia w Warszawie

  1. 14 marca 2018
  2. 04 lipca 2018
  3. 03 października 2018
  4. 12 grudnia 2018

Konkurs 'Pielęgniarka Roku'

Jednym ze strategicznych projektów PTP realizowanych nieprzerwanie od kilkunastu lat, jest Konkurs Pielęgniarka Roku. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek lub  pielęgniarzy liderów, osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy i cieszy się coraz większą popularnością w środowisku pielęgniarskim. Konkurs ma charakter wieloetapowy, który umożliwia wybranie laureatów cechujących się aktualną wiedzą zawodową, zaangażowaniem w pracy na rzecz środowiska pielęgniarskiego oraz prezentujących wzorowe postawy zawodowe.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w corocznym Konkursie "Pielęgniarka Roku"

Konkurs Pielęgniarka Roku jest wydarzeniem promującym zawód pielęgniarski oraz wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu w społeczeństwie.

Jeśli chcesz zostać sponsorem nagrody w konkursie, skontaktuj się z biurem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego biuroptp@gmail.com.

Wydarzenia Pielegniarka Roku Ludzie

Spotkania z decydentami

Wydarzenia Spotkanie Decydenci

Konferencje

Komunikat nr 1

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

zapraszają na

Konferencję naukowo -  szkoleniową

„ZMIENIAMY PIELĘGNIARSTWO – KONTROWERSJE I WYZWANIA ” 

Data: 13 kwietnia 2018 r.

Miejsce: OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34

Czas trwania konferencji: 9.30 – 14.15.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2018 r.

Planowana liczba uczestników: 100

Kongresy

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do uczestnictwa w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Kielcach pt.

"WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO - DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA".

XIV Kongres PTP

Wydarzenia międzynarodowe

Wydarzenia Miedzynarodowe
Efn Logo S

EFN

12-13 kwietnia 2018 r. Bruksela
11-12 października 2018 r. Słowacja

Icn Logo S

MIĘDZYNARODOWA RADA PIELĘGNIAREK ICN

16-19 maja 2018 r. Genewa

Logo Ensa

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Pielęgniarstwa

13-17 marca 2018 r. Tallin

Konkurs Filmowy

Konkurs filmowy

Ogólnopolski Konkurs Filmowy na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów promujących zawód pielęgniarki w Polsce. Film powinien promować wartości oraz funkcje zawodowe pielęgniarki/ pielęgniarza, być formą przekazu informacji o znaczeniu zawodu pielęgniarki w ochronie zdrowia społeczeństwa, jak również powinien inspirować i zachęcać młodych ludzi do studiowania pielęgniarstwa wraz z ukazaniem różnych możliwości rozwoju zawodowego.

Pożegnania

Wstazka Czarna

Z ogromnym poczuciem straty żegnamy

śp. Stefanię Zofię Hoch

zasłużoną dla kraju i środowiska zawodowego pielęgniarkę i położną, pedagoga
odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale, członkinię Armii Krajowej, odznaczoną Krzyżem Powstańczym, jeńca obozu w Zeithain. Pielęgniarkę i położną w szpitalu obozowym, konsultantkę i eksperta WHO w Afryce: w Senegalu, Zairze i Kamerunie.

Wieloletnią przewodniczącą Koła Absolwentek WSP, współautorkę monografii Szkoły „Pochylone nad człowiekiem”

Wspaniałego Człowieka, Koleżankę zawsze pogodną i gotową do pomocy.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 listopada o godz.13.00 w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza po czym zostanie odprowadzona do grobu rodzinnego na Starych Powązkach kw.240.

Prezes i Zarząd Główny PTP
Główna Komisja Historyczna przy ZG PTP