Aktualności

Konferencje PTP

XI Kongres Pielęgniarek Polskich 2012, Elbląg 17-20.05.2012 r. Temat przewodni: „Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce”

Zapraszamy na wiele ciekawych wykładów, atrakcyjnych spotkań i towarzyszących im wymianom poglądów o tym jak wprowadzić badania do praktyki. Kongresowi towarzyszy Debata, w której warto wziąć udział, zachęcamy i zapraszamy do Elbląga.

ZAPRASZAMY !!! 

PROGRAM XI KONGRESU PP

Komunikat nr 1

Zapraszamy na debatę, która będzie miała miejsce podczas Kongresu 

Karta Zgłoszeniowa

Oferta Hotelowa

Mapa XI KPP

Do 30 marca 2012 r. – 1 termin opłat dla uczestników

Do 30.04.2012 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ogłasza, że XI Kongres Pielęgniarek Polskich 2012 odbędzie się w Elblągu.  

Głównym Organizatorem Kongresu jest Koło PTP przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Oddział PTP w Gdańsku. 

Terminarz XI Kongresu PP: 

  • przesyłanie streszczeń do 30.09.2011 r.
  • informacja o akceptacji wystąpienia do 30.10.2011 r.;
  • zgłoszenia zaakceptowanych referatów do 15.12.2011 r.;
  • informacja o przyjęciu do druku 28.02.2012 r.;
  • wniesienie opłaty za publikację (300,00 zł) do 20.03.2012 r.
  • przygotowanie informacji (I Komunikat) dla uczestników do 10.12.2011 r.;
  • zgłoszenia i odpłatność za uczestnictwo w Kongresie prelegentów do 27.02.2012 r.  do godz. 16.00
  • zgłoszenia uczestników Kongresu do 30.04.2012 r. – ostateczna opłata za uczestnictwo; 

Podzielmy się ideami, badaniami, doświadczeniem jak prowadzić opiekę wysokiej jakości, rozwijać opiekę pielęgniarską, politykę zdrowotną oraz usługi przyczyniające się do dyskusji dotyczącej wiedzy, przywództwa, kształtowania zdrowia populacji. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów, które powinny odzwierciedlać jeden z podtematów i wiązać się z głównym tematem X Kongresu. 

Zapraszamy na XI Kongres Pielęgniarek Polskich – czerwiec 2012 r.

Temat wiodący Kongresu

Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce” 

INFORMACJE DLA AUTORÓW 

Tematy sesji kongresowych:

  I.    Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy (The nursing workforce and workplace);   

 II.      Pandemie i klęski żywiołowe (Pandemics and disasters); 

III.     Etyka i prawa człowieka (Ethics and human rights);  

IV.       Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta (Clinical care and patient safety);   

V.         Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania (Nursing education and the learning environment);  

VI.      Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (Health promotion and health education) 

VII.    Rzecznictwo, lobbing i przepisy prawne w pielęgniarstwie (Advocacy, lobbying and legislation);

VIII.  Systemy opieki (Care systems);  

IX.      Technologie, innowacje i informatyka w pielęgniarstwie (Technology, innovations and informatics in nursing);   

X.         Przywództwo i zarządzanie w pielęgniarstwie (Leadership and management in nursing);  

XI.       Badania naukowe w pielęgniarstwie (Nursing research) 

XII.     Sesja Studencka (Students’ session)

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie będzie się ubiegało o akredytację przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek i przyznanie uczestnikom Kongresu Międzynarodowych Punktów Edukacyjnych INECs.W związku z powyższym zgłoszenia autorów muszą spełniać warunki określone w „Informacji dla autorów”. Badania przedstawiane w pracach muszą być powiązane z praktyką pielęgniarską i EBNP. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  

Warszawa 3 grudnia  2010 r.

Opublikowano w ,