Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polish Nursing Association

Jesteśmy stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu.

Jesteśmy członkiem organizacji
Tlo Ptp Coronavirus

Partnerzy PTP

w prowadzeniu Kampanii Informacyjnej w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19

 • Platforma Ofeminin.pl
 • UPC Polska
 • Dr n o zdr. Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • Prof. dr hab n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Studenci psychologii SWPS i grupa niezależnych psychologów
 • Mgr Agnieszka Fidos, specjalistka ds. epidemiologii, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 • Mgr Izabela Kaptacz, Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
 • dr n med. Anna Małecka –Dubiela, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Ratunkowego
 • dr n med. Damian Czarnecki, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 • mgr Alicja Szewczyk, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Diabetologicznego
 • Dr hab. Maria Kózka, prof. nadzw. UJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa
 • dr hab. n. o zdrowiu Grażyna Iwanowicz-Palus, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dz. Neonatologii
 • Mgr Beata Ostrzycka, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Rodzinnego

Aktualności

Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19

02 kwietnia 2020

02.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

31.03.2020

24.03.2020 r. 

23.03.2020 r. 

21.03.2020 r. 

20.03.2020 r.

19.03.2020 r. 

18.03.2020 r.

17.03.2020 r. 

16.03.2020 r. 

15.03.2020 r. 

12.03. 2020 r. 

11.03.2020 r. 

10.03.2020 r. 

8.03.2020 r. 

Rekomendacja 2/03/2020 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

25 marca 2020

dotycząca zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań ograniczających przemieszczania

 

Mając na uwadze intensyfikację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, zwracamy się do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne o podejmowanie niezbędnych działań dotyczących wprowadzenia czasowej zmiany organizacji pracy zespołów medycznych.

 

Jeżeli jest to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną lub kadrową, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może również przedłużyć przyjęty okres rozliczeniowy.

Powyższe dotyczy również dyżurów medycznych - po wyrażeniu na to zgody przez pracowników na piśmie, możliwe jest zobowiązanie ich do pracy przekraczającej normy tygodniowe; w tym przypadku również możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.

 

Należy pamiętać jednak o stosowaniu powyższych rozwiązań w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, Kodeksem pracy, Ustawą o układach zbiorowych i regulaminami zakładowymi.

W celu ograniczenia ryzyka narażenia personelu medycznego w drodze do i z pracy rekomendujemy rozważenie przygotowania dla zainteresowanych pracowników miejsc do odpoczynku pomiędzy wykonywaną pracą/dyżurami lub zapewnienie czasowego zakwaterowania w bezpośredniej okolicy podmiotu leczniczego w celu ograniczenia przemieszczania się, co można zastosować pod warunkiem wyrażenia zgody przez personel, którego ta sytuacja dotyczy.

 

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes ZG PTP

 

Do wiadomości:

Minister Zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Komunikat dotyczący organizacji kwarantanny dla personelu szpitala, w szczególności SOR

20 marca 2020

Dla pielęgniarek, pracowników SOR, którzy mieli kontakt z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i nie byli zabezpieczeni środkami ochrony indywidualnej, w oczekiwaniu na wynik, pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia, w których pracownicy mogliby odpocząć po dyżurze i poczekać na wyniki testów. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla osób, które obawiają się wrócić do domu, ze względu na obecność małych dzieci  lub osób z grup podwyższonego ryzyka, z którymi mieszkają (osoby starsze, przewlekle chore).

Pracownicy SOR pracują w szczególnie trudnych warunkach, między innymi ze względu na bardzo ograniczone możliwości izolacji, wymagających tego pacjentów, oraz ilości zgłaszających się chorych z innymi dolegliwościami (zawał, udar, urazy).

Pielęgniarki muszą pamiętać przede wszystkim o  swoim bezpieczeństwie. Jeżeli szpital zatrudnia psychologów, to powinni być oni również zaangażowani do wsparcia personelu “z pierwszej linii frontu”.

 

dr n.med. Anna Małecka-Dubiela, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

 

Analogiczna sytuacja dotyczy pracowników wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych szpitala, którzy mieli kontakt z pacjentem i wymagają czasowej izolacji, czyli kwarantanny do chwili uzyskania wyników testów pacjenta lub całego personelu, który miał kontakt. Mając na uwadze dobro pracowników, ale również bezpieczeństwo członków ich rodzin, a także wszystkich osób poza szpitalem (komunikacja publiczna), pracodawca powinien zorganizować na terenie szpitala bezpieczne i odizolowane pomieszczenia, które spełniają warunki czasowej kwarantanny do chwili wyjaśnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zrozumiałym jest, że na czas kwarantanny pracodawca zapewnia podstawowe warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz niezbędne wyżywienie

i warunki do odpoczynku. Jeśli pracodawca nie ma w swoich zasobach infrastruktury wolnych pomieszczeń, powinien w realizacji tego zadania współpracować z wojewodą lub innymi służbami publicznymi odpowiedzialnymi za działania przeciwepidemiczne. Działania takie powinny być podjęte z wyprzedzeniem przez wszystkich dyrektorów placówek leczniczych, ponieważ w sytuacji powstania faktycznego zagrożenia nie ma czasu na organizację wyodrębnionej bazy do kwarantanny.

 

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

19 marca 2020

Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19

19 marca 2020 | 0 Komentarzy

Komunikat Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego dotyczący świadczeń położnej POZ 17.03.2020 r. https://oipip.kalisz.pl/komunikat-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-pielegniarstwa-ginekologicznego-i-polozniczego/Skrócenie kwarantanny lekarza https://podyplomie.pl/aktualnosci/06617,kiedy-mozliwe-jest-skrocenie-kwarantanny-dla-lekarza?smclient=d1ee8e63-0db7-11e8-b21f-0cc47a1254ceKomunikat dla świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 15.03.2020 r. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.htmlRozporządzenie MZ z dnia 16.03.2020 r.  w sprawie zmian w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000457Rozporządzenie MZ z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmian w świadczeniach gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki … Czytaj więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie roli i zadań pielęgniarek w działaniach związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

12 marca 2020 | 0 Komentarzy

W trosce o zapewnienie jak najbardziej efektywnych i bezpiecznych działań personelu pielęgniarskiego w okresie zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy o aktywne włączenie się w  realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. Realizacja opieki pielęgniarskiej w warunkach zmieniającej się dynamicznie sytuacji  ryzyka epidemiologicznego wymaga podejmowania odpowiedzialnych działań i decyzji opartych na standardach etyki pielęgniarskiej oraz naszym zawodowym profesjonalizmie i samodzielności. Przypominamy, … Czytaj więcej

Apel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do nauczycieli akademickich

12 marca 2020 | 0 Komentarzy

Szanowni Państwo, Zespoły pielęgniarskie polskich szpitali i przychodni pracują od kilkunastu dni w ekstremalnym obciążeniu. Dotyczy to w szczególny sposób pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli, działającej pod bardzo dużą presją, bez możliwości zwiększenia zasobów kadrowych. W obliczu bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i kadrowej, w której aktualnie znajdują się wszystkie placówki medyczne w Polsce, zwracam się do członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a w szczególności pielęgniarskiej kadry akademickiej, o podjęcie decyzji dotyczącej … Czytaj więcej

Polska inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej

7 lutego 2020 | 0 Komentarzy

5 lutego 2020, w Ministerstwie Zdrowia, odbyła się uroczysta inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej, która została zorganizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. Głównymi gośćmi Inauguracji byli studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo z kilkunastu ośrodków akademickich z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry akademickiej, oraz … Czytaj więcej

Kampania Promocyjna “Nursing now”

3 lutego 2020 | 0 Komentarzy

Uroczyste uruchomienie Kampanii Promocyjnej “Nursing Now” oraz 2020, jako Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej. 5 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia będziemy wspólnie z przedstawicielami społeczności studenckiej, liderami pielęgniarskich organizacji zawodowych oraz decydentami systemu ochrony zdrowia promować pielęgniarstwo i położnictwo.

2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej

1 stycznia 2020 | 0 Komentarzy

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mam zaszczyt zainaugurować 2020 Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej. Światowa Organizacja Zdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie. WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN, wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania … Czytaj więcej

XV Kongres Pielęgniarek Polskich Wrocław 2020

11 grudnia 2019 | 0 Komentarzy

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zaprasza do udziału we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w XV Kongresie Pielęgniarek Polskich Wrocław 2020. Termin: 21 – 23 maja 2020 r. Miejsce: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław. Opłaty za uczestnictwo w pierwszym terminie zgodnie z Uchwałą nr 41/XVII/2019 ZG PTP z dnia 25 września 2019 roku: uczestnik indywidualny – 430 zł członek PTP … Czytaj więcej

Zostań Wolontariuszem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

12 listopada 2019 | 0 Komentarzy

Jeżeli chcesz zdobywać doświadczenie, rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz umiejętności przywódcze, zapraszamy Cię do współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. Jesteśmy towarzystwem naukowym prowadzącym działania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poszukujemy osób zmotywowanych do pracy i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie działalności społecznej. Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz, Ty też możesz zostać Wolontariuszem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Zapraszamy do współpracy. Przeczytaj Ogłoszenie o Konkursie na Wolontariat PTP:

Nowy Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu UWM

20 października 2019 | 0 Komentarzy

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z Decyzją Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Pani dr n. med. Ewa Kupcewicz, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, została od 1 października 2019 roku powołana do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje. Dr Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

XV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

16 października 2019 | 0 Komentarzy

Temat przewodni: Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Komunikat I, 10 października 2019: Zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2019 r. innowacyjne zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych mające na celu poprawę jakości opieki pielęgniarskiej do podzielenia się swoimi sukcesami i przystąpienia do Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019

Polecamy

Banner Punkt InformacyjnyPTP Covid19