Przeznacz 1% Twoich podatków na Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, zanim politycy zdecydują za Ciebie

Jesteśmy stowarzyszeniem zawodowym, które nieprzerwanie od 1957 r. realizuje swoją misję na rzecz rozwoju i wzmocnienia pielęgniarstwa.

Nasza działalność opiera się wyłącznie na pracy społecznej.

Aby przeznaczyć 1% podatków na PTP wystarczy wpisać numer KRS do zeznania podatkowego:

Nr KRS 0000065610