Czas epidemii a rozwój pielęgniarstwa. Kluczowe stanowisko ZG PTP dotyczące konieczności intensyfikacji działań MZ na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodu w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań zwianych z epidemią.

Zarząd Główny podczas posiedzenia w dniu 26 maja przyjął kilka kluczowych stanowisk dotyczących konieczności intensyfikacji działań MZ na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodu w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań zwianych z epidemią. PTP podkreślił niepokój środowiska wynikający z niedotrzymywania przez rząd zobowiązań wynikających z uchwalonego w ub, roku dokumentu ” Polityka rządu na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” 2019.

Treść stanowisk w dokumentach PDF do pobrania poniżej:

Stanowisko PTP w sprawie kształcenia-sig

Stanowisko PTP w sprawie OPD-sig

Stanowisko PTP w sprawie POZ-sig

PTP pismo do MZ – stanowiska ZG PTP w sprawie zmian w OPDPOZ i ksztalceniu pielęgniarek-sig

Komunikat w sprawie zasad dotyczących badań diagnostycznych pod kątem COVID 19 w odniesieniu do personelu medycznego i niemedycznego podmiotów leczniczych

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Zdrowia kierowanym do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 28.04.2020 (link do pisma) każda osoba z personelu szpitala, która ma objawy chorobowe,  miała kontakt z osobą zakażoną lub podejrzewa, że taki kontakt miał miejsce lub ma wątpliwości co do stanu swego zdrowia, ma pełne prawo być skierowana na testy PCR wykrywające obecność koronawirusa.

Każde tego typu badanie, które będzie przeprowadzone w jednym z laboratoriów znajdujących się na liście  MZ (Link do listy laboratoriów https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) zawsze będzie bezpłatne dla pracownika ( finansowanie ze środków publicznych).

Jednocześnie informujmy, że z inicjatywy niektórych samorządów terytorialnych  ww. badania wykonywane są bezpłatnie dla mieszkańców – szczegółowe informacje znajdują się  na stronach internetowych właściwych urzędów.

Pismo Ministra Zdrowia o zasadach badań diagnostycznych po kątem COVID-19 w odniesieniu do personalu medycznego. (PDF)

Nowoczesny e-book “Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii”

Z ogromną przyjemnością oddajemy dla środowiska pielęgniarskiego nowoczesny podręcznik wydany w formie e-booka “Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii” 

Publikacja  powstała  we współpracy  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z wybranymi ośrodkami  akademickimi w kraju, przy pomocy i  zaangażowaniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego,  w odpowiedzi na potrzeby i  bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierowany jest  do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia
 i skutecznej profesjonalnej  pomocy. Zagadnienia i procedury opisane  przez ekspertów w publikacji,  mają charakter uniwersalny i dlatego jest to cenny wkład w budowanie wiedzy i rozwiązań w walce z epidemią SARS-CoV-2.

Dziękujemy serdecznie wszystkim autorom którzy zaangażowali się w przygotowanie publikacji, a szczególnie redaktorom naukowym dr hab. Agnieszce Gniadek i dr hab. Jolancie Lewko  oraz koordynatorowi projektu dr hab. Annie Andruszkiewicz.

Link do e-booka:

https://pzwl.pl/pandemia-procedury-pielegniarskie

Bezpłatne ubezpieczenie dla medyków od AVIVA

Medycy od wielu tygodni walczą ze skutkami pandemii. Ratują ludzkie życie, które jest najwyższą wartością. To lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe, personel medyczny, pokazują, co znaczy poświęcenie i odpowiedzialność za drugą osobę.

Czując szczególną odpowiedzialność, AVIVA chce objąć te osoby bezpłatną opieką ubezpieczeniową. AVIVA wierzy, że poprzez takie wsparcie, choć w małym stopniu są w stanie podziękować za służbę i nieocenioną pomoc, jaką osoby te niosą każdemu człowiekowi. 

Szczegóły oferty dostępne są tutaj:

https://www.aviva.pl/ubezpieczamy-medykow/

PTP Miedzynar Dzien Piel Popup1