W dniu 19 listopada 2021 odeszła nasza Koleżanka mgr Grażyna Osicka. Pogrążeni w smutku i żałobie, pragniemy uczcić jej niezwykły wkład w rozwój polskiego pielęgniarstwa, systemu kształcenia pielęgniarek, kształcenia zawodowego dla potrzeb sektora ochrony zdrowia i innych dziedzin gospodarki. Dla nas wszystkich, którzy mieli zaszczyt pracować z Dyrektor Grażyną Osicką, była ona ponad wszystko, pełnym ciepła, mądrym, dobrym człowiekiem. Była dla nas autorytetem, wspaniałą Koleżanką, i dobrym Przyjacielem.

Swoją karierę zawodową jako pielęgniarka rozpoczęła w Zielonej Górze, następnie kontynuowała swoje zawodowe pasje, jako nauczyciel zawodu w Liceum Medycznym przy ul. Ciołka 27 w Warszawie. Jej profesjonalizm, zaangażowanie, talent organizacyjny, niezwykła umiejętność myślenia i działania systemowego oraz strategicznego, przesądziły o szybkim awansie na Dyrektora Szkoły, która została przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe nr 12.

Zmiany systemowe dokonujące się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, postawiły przed Dyrektor Grażyną Osicką nowe wyzwanie. W roku 1995 została powołana przez Ministra Zdrowia na Dyrektora Centrum Edukacji Medycznej (CEM) w Warszawie, odpowiedzialnego za doskonalenie nauczycieli szkół medycznych oraz rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Jednym z wielkich sukcesów, zarządzanego przez nią ośrodka było powołanie nowego czasopisma „Pielęgniarstwo 2000”, oraz budowanie nowych rozwiązań w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wdrażanie w Polsce, od początku 1999 roku czterech reform systemowych, skutkowało przekazaniem kompetencji w obszarze prowadzenia i nadzoru nad średnimi szkołami medycznymi do samorządów województw. Zmieniła się również rola CEM, któremu powierzono nowe zadania. Instytucja ta została od 2002 roku przekształcona w Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Osicka kontynuowała swoją zawodową misję jako Dyrektor KOWEZiU, do chwili zakończenia swojej pracy zawodowej czyli do roku 2015.

Jej zawodową dewizą była podstawowa zasada „Żeby umiał uczeń/student, musi umieć nauczyciel”.

Ostatnie dwie dekady pracy Dyrektor Osickiej, były poświęcone budowaniu nowych standardów edukacji zawodowej w Polsce, projektowaniu dokumentacji programowej dla kształcenia zawodowego oraz doskonaleniu kadr dydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego. Przez wiele lat była niekwestionowanym ekspertem edukacji zawodowej w Polsce, doradcą kolejnych Ministrów i ekspertem w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Za swój wkład w rozwój edukacji w Polsce została nagrodzona licznymi nagrodami, wśród których znalazły się między innymi Nagrody Ministra Zdrowia, medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Przez całe swoje życie była pięknym ale skromnym człowiekiem, pełną uroku kobietą, i za to ją wszyscy bardzo kochaliśmy.

Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa, 24 listopada 2021.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 100-Lecia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa organizowanej przez Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, która odbędzie się  w dniu 26 października 2021 roku,

Konferencja jest adresowana głownie  do studentów pielęgniarstwa naszej uczelni, ale także innych ośrodków kształcących pielęgniarki.

W programie Konferencji zostanie przedstawiony ponadczasowy dorobek liderów pielęgniarstwa z początku XX wieku, w aspekcie współczesnych wyzwań rozwoju profesji. Najważniejszą częścią programu będzie debata z udziałem przedstawicieli środowiska studenckiego.

Przewidujemy organizację wydarzenia w  trybie hybrydowym, tj. zarówno z obecnością studentów na Auli CD WUM, jak i z dostępnością  w trybie online. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę godz. 15.00.

Z ogromną przyjemnością informujemy że w składzie nowej 12 osobowej KRASPiP, powołanej 10  pazdziernika2021,   znalazło się kilku członków  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy Koleżankom i Kolegom  sukcesów w realizacji nowych zadań.

Lista członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych:

 • dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr n. o zdr. Justyna Natora – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n o zdr. Agnieszka Gniadek – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta – Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus – Polskie Towarzystwo Położnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 • dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
 • dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • dr n. o zdr. Dorota Ozga – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Każda uczelnia, która chce prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Zadania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 • ocenia czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach;
 • wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
 • składa wnioski do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

Zródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-o-wyborze-czlonkow-krajowej-rady-akredytacyjnej-szkol-pielegniarek-i-poloznych-na-lata-2021-2025

22.09.2021 Minister Zdrowia opublikował komunikat nr 12 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy. Decyzję wydano w oparciu o zalecenia Rady Medycznej.

Zgodnie z komunikatem przypominającą dawkę podaje się osobom z wybranych grup (osoby w wieku ≥50 lat oraz personel medyczny niezależnie od wieku) z zachowaniem odstępu ≥6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu podstawowego.

W ramach szczepienia przypominającego należy stosować preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech), niezależnie od rodzaju preparatu podanego w ramach szczepienia podstawowego. Dotyczy to również osób szczepionych jednodawkowym preparatem firmy Janssen/Johnson & Johnson.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Domowa Opieka Medyczna „Do-Med” serdecznie zapraszają na szczepienia 3 dawką przeciwko COVID-19 osoby powyżej 50 r.ż. oraz pracowników medycznych do punktu szczepień mieszczącego się w  budynku  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warszawa, ul. Al. Reymonta 8/12. Zapisy na szczepienie  pod nr tel. 530 553 324 lub elektronicznie przez IKP lub za pośrednictwem infolinii 989, 22 62-62-989

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 21 października 2021 r.
w Warszawie. O godz.12.00 w kościele św. Jacka przy ul. Freta zostanie odprawiona msza św. dziękczynna z udziałem przedstawicieli fundatorów szkoły, rodzin dyrektorek szkoły, Absolwentek i ich rodzin oraz organizacji pielęgniarek i położnych. Po mszy św., na grobie Ignacego Paderewskiego inicjatora organizacji Szkoły oraz  pod tablicą upamiętniającą Szkołę, zostaną złożone kwiaty. O godz. 14.00
w Muzeum Pielęgniarstwa znajdującym się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Żelaznej 59 odbędzie się spotkanie wspomnieniowe z udziałem zaproszonych gości.  

W imieniu Głównej Komisji Historycznej działającej przy ZG PTP pod patronatem WOIPiP prosimy o zgłaszanie Absolwentek Szkoły i Ich rodzin.

Kontakt: historycznaptp@gmail.com lub telefonicznie 693 020 556

Krystyna Wolska Lipiec
Przewodnicząca
Głównej Komisji Historycznej
Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Przekazanie Pucharu 2020 dla Zwycięzców Konkursu  z Wrocławia.

Dnia 21 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie pucharu przechodniego na ręce Anny Jędry oraz Krystyny Głuch – Laureatek  Konkursu Pielęgniarka Roku 2020

Uroczystość odbyła się z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącej Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Organizatorem wydarzenia była Teresa Fichtner – Jeruzel, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu we współpracy z Anną Szafran, Przewodniczącą Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Serdecznie Gratulujemy!!!

W kwietniu 2021 roku Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych podjęło inicjatywę, której efektem jest uruchomienie we współpracy z jednym
z  pielęgniarskich podmiotów leczniczych patronackiego punktu szczepień populacyjnych w Warszawie.

Polskie Pielęgniarki posiadają unikatowe doświadczenie w udzielaniu i organizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych i gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego dla funkcjonowania punktu szczepień przeciw COVID-19.

Jako samodzielni profesjonaliści jesteśmy w pełni przygotowane do zabezpieczenia całego procesu szczepienia czyli posiadamy kompetencje w zakresie nadzoru nad obrotem szczepionek  (szczepienia profilaktyczne dzieci i młodzieży), przeprowadzania kwalifikacji do szczepień Covid-19, wykonywania procedury szczepienia oraz zastosowania procedur ratunkowych w sytuacjach nagłych reakcji poszczepiennych.

Punkt szczepień  przeciw Covid-19 w budynku WOIP;

P ‘’O-ES-HA’’, siedziba ZGPTP  ul. Władysława Reymonta 8/12 

tel. 530-553-324 lub 22 815-20-07

rozpoczął swoją działalność 9 czerwca 2021 r.

Lokalizacja punktu, który znajduje się w centrum dzielnicy Warszawa Bielany stanowi jednocześnie przykład działań na rzecz społeczności lokalnej m.st. Warszawy. Zachęcamy do szczepienia się
i jednocześnie informujemy, że mieszkańcom dzielnicy Warszawa Bielany oferujemy także usługi
w zakresie poradnictwa zdrowotnego.

Zapraszamy zainteresowanych wolontariuszy do współpracy z nami.

Prezes
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr Grażyna Wójcik

Po odzyskaniu niepodległości, polska służba zdrowia zmagała się z falą chorób społecznych i zakaźnych, m. in: gruźlicą, jaglicą. W obliczu tej sytuacji został nakreślony program działalności leczniczo-zapobiegawczej, mający na celu objęcie opieką zdrowotną całego społeczeństwa. Już od początku pielęgniarki brały w nim czynny udział, działając na rzecz zdrowia publicznego. Ich głównym zadaniem była profilaktyka oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad higieny.

W 1925 powstał pierwszy Ośrodek Zdrowia w Warszawie przy ul. Puławskiej 91, którego pracą kierowała pielęgniarka – Zofia Wasilewska. Wkrótce okazało się, że działalność profilaktyczna jest skuteczna, zaczęły powstawać następne ośrodki zdrowia. W 1938 r. było ich już 482 w całej Polsce, w tym 62 w województwie warszawskim.

Stanowiły one podstawowe ogniwo organizacyjne higieny zapobiegawczej, pełniły ważną rolę w rozwoju profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa i zwalczaniu chorób społecznych i zakaźnych. Były miejscem pracy pielęgniarek. Do ich zadań należało:

 • rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta,
 • ocena warunków domowych i społecznych z uwzględnieniem czynników
  wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny,
 • opieka nad osobami chorymi w różnych sytuacjach klinicznych,
 • wprowadzanie reżimu sanitarnego w przypadku chorób
  zakaźnych i społecznych,
 • opieka nad matką i dzieckiem
 • opieka nad dzieckiem szkolnym, w tym edukacja w zakresie higieny
  psychicznej, osobistej i otoczenia,
 • szczepienia ochronne.

W realizacji niniejszych zadań musiały wykazać się dużą samodzielnością, inicjatywą, znajomością organizacji służby zdrowia, odpowiedzialnością i profesjonalizmem.

Początkowo szczepienia ochronne miały akcyjny charakter (1945 – dur brzuszny, dur wysypkowy, 1946 – gruźlica, 1946-1949 – błonica, 1951 – ospa prawdziwa, 1959-1963 – poliomyelitis). W latach 60-tych XX wieku wprowadzono w Polsce Program Szczepień Ochronnych.

Na przestrzeni lat pielęgniarki były zaangażowane w działania na rzecz zdrowia publicznego, oraz uzyskiwały coraz większy zakres samodzielności w wykonywaniu zawodu i zdobywały kolejne kompetencje. Obecnie, Pielęgniarki i Położne są jednym z filarów POZ, a od początku 2021 roku stały
się grupą zawodową, która jest odpowiedzialna za wszystkie elementy Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19, czyli organizują, koordynują i kwalifikują pacjentów oraz wykonują szczepienia.

Piśmiennictwo:
1. AAN, MOS 15/I, sygn. 489 17.
2. Danielski J., Pomoc lecznicza na wsi, „Zdrowie”, 1939, LIV, 2.
3. Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce odrodzonej 1918-1938, MOS, Warszawa 1939.
4. https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,hilary-koprowski—polskiodkrywca- szczepionki-na-polio,artykul,79055574.html
5. Kacprzak M., Ośrodki Zdrowia w Polsce, Warszawa 1928
6. Kaniewska-Iżycka J., Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950 (materiały pomocnicze do historii zawodu pielęgniarskiego), Warszawa 1987.
7. Noszczyk W., „Zarys dziejów medycyny w Polsce”, t. II, Warszawa 2016.
8. Tubiasz S., Zagadnienia Ośrodków Zdrowia w chwili obecnej, „Zdrowie Publiczne” 1935, rok L, nr 5.
9. Więckowska E., „Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-24”,
Wrocław 1999.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z dr n. o zdr. Grażyną Wójcik, prezes zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, jaki ukazał się na portalu medexpress.pl.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2020

Innowacje Roku 2020 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej, w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19

1 miejsce

Anna Jędra i Krystyna Głuch

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Anna Jędra

Jestem pielęgniarką z 29 letnim stażem. W 1992 r-ukończyłam  Liceum Medyczne im. Hanny Hirszfeldowej we Wrocławiu  ul. Bartla 5.  Pierwszą pracę podjęłam w PSK 1 przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W roku1995 zdecydowałam się na zatrudnienie  w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu przy ul. Piwnej jako pielęgniarka odcinkowa. W dalszych latach pracowałam w oddziale chorób zakaźnych jako pielęgniarka koordynująca. W latach 2003-2005 ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, przez rok pracowałam jako pielęgniarka epidemiologiczna w WSS  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W 2014 r. zostałam pielęgniarką oddziałową w oddziale II chorób zakaźnych w WSS im. J. Gromkowskiego  przy ul. Koszarowej  5 we Wrocławiu. W międzyczasie ukończyłam studia licencjackie na wydziale pielęgniarstwa  w Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. W 2020 r. otrzymałam wyróżnienie Super Diament za odwagę i determinację w walce z koronawirusem we Wrocławiu oraz odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nadane przez Ministra Zdrowia. Od 27 lat jestem szczęśliwą mężatką, mam dorosłego syna oraz 3 letnią wnuczkę. Wolne chwile spędzam na czytaniu książek oraz aktywnych spacerach na górskich szlakach.

Krystyna Głuch

Liceum Medyczne w Brzegu Opolskim 1975-1980

Dyplom Pielęgniarski – 1980 r.

Staż pracy jako pielęgniarka 40 lat, tylko oddziały zakaźne.

1980 – 1986  –  ZOZ Kluczbork  Oddział Chorób Infekcyjnych

1986 – Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu

1988 – WSS Wrocław Oddział 1 Kliniczny

Szkolenie dla pielęgniarek z zakresu opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem HIV w Sztokholmie,  Szwecja  1991 r.

Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego 1997 -1999 r.

Udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu HIV/AIDS.

Czynny udział w licznych badaniach klinicznych prowadzonych w oddziale 1 Klinicznym .

2005 r.  wyróżniona Zespołową Nagrodą Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Od 2012 r. pełnię obowiązki pielęgniarki oddziałowej na oddziale 1 Chorób Zakaźnych  WWS Wrocław ul. Koszarowa

W 2020 r.  otrzymałam wyróżnienie Super Diament za odwagę i determinację w walce z koronawirusem we Wrocławiu

W 2020 r. wyróżnienie odznaką honorową  ,, Za zasługi dla ochrony zdrowia”

wydane przez Ministra Zdrowia

Jestem członkiem Towarzystwa PTN AIDS  oraz Towarzystwa Leczenia Ran.

Moją pasją są piesze wędrówki po górach, szczególnie po Karkonoszach. Kocham zwierzęta, a najbardziej koty i psy .

2 miejsce

Dariusz Owczarek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Jestem pielęgniarzem Koordynującym na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania w Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Specjalizuję się w holistycznym podejściu do pacjenta i staram się być oddany swojej pracy i mojemu zespołowi pielęgniarskiemu oraz niezwykle mocnej grupie ratowników medycznych. Od najmłodszych lat, moi wspaniali Rodzice budowali we mnie poczucie misji niesienia pomocy innym ludziom. Odkąd pamiętam pasjonowała mnie także medycyna. Dlatego już w liceum postanowiłem, że połączę te dwa kluczowe elementy mojego życia i zostanę pielęgniarzem.  W  2012 roku ukończyłem studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowi na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uzyskując dyplom magistra. Od tego czasu nieustannie się kształcę i podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 2013 roku na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie rozwijałem swoje umiejętności pod okiem najwyższej klasy specjalistów oraz pracując w zgranym i ambitnym zespole. W 2017 roku ukończyłem specjalizację: Anestezjologia i Intensywna Opieka w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu. W 2015 roku otrzymałem  nagrodę w programie motywującym rozwój zawodowy pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych organizowanym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny  we Wrocławiu, który  dotyczył wzajemnej oceny w zakresie przestrzegania zasad współżycia społecznego, postawy zawodowej, stosunku do pacjenta i jego bliskich, stosunku do współpracowników, jakości, rzetelności i sumienności wykonywania powierzonych obowiązków oraz frekwencji w pracy.

Od zawsze bliska mi była także działalność społeczna i naukowa. W czasie studiów byłem Członkiem Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu jako reprezentant studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Gdy rozpocząłem pracę zawodową nie porzuciłem swoich społeczno-naukowych ambicji. W latach 2014-2016 byłem organizatorem Dolnośląskiej Konferencji Pielęgniarskiej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, a w 2015 roku współorganizowałem dwie konferencje we współpracy z Polskim Kołem Towarzystwa Pielęgniarskiego. Obecnie swoje naukowe cele realizuję aktywnie uczestnicząc w wielu projektach badań klinicznych odbywających się w Ośrodku Badawczym w Centrum Chorób Serca. Swoją pasję do pracy z ludźmi rozwijam także od wielu lat poza murami szpitala. W 2011 roku założyłem z żoną zespół artystyczny, którego głównym celem jest rozwój pasji i talentów jego członków. Zespół działa od ponad 10 lat, zrzesza pond 30 osób, a na swoim koncie ma duże sukcesy komercyjne tj. realizacja wielkich parad artystycznych na Wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym i artystyczne tj. współpraca z Operą Krakowską. Zwieńczeniem tych działań było powstanie w 2019r. Fundacji Gwardia Gryfa która realizuje projekty społeczne dla dzieci i młodzieży, a także wspiera osoby niepełnosprawne.

W 2019 roku zostałem Pielęgniarzem Koordynującym na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania w Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W swojej codziennej pracy staram się służyć moim pacjentom i wspierać mój zespół. Moim zdaniem dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu całego personelu oddziału, w tym zespołu pielęgniarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ratowniczek, lekarzy, fizjoterapeutów, pań salowych, noszowym oraz całej kadrze administracyjnej, udało nam się wiele osiągnąć. Jestem przekonany, że jeszcze wiele pracy przed nami, bo w medycynie, która jest dyscypliną niezwykle dynamiczną zawsze jest coś co można poprawić, zmienić lub usprawnić. Wierzę, że pracując w zgranym i multidyscyplinarnym zespole jesteśmy w stanie „przenosić góry”. Od kilku miesięcy realizujemy projekt- „Patio”- zielona przestrzeń do ćwiczeń i wypoczynku na otwartym powietrzu dla pacjentów oraz projekt czytania listów dla pacjentów od wolontariuszy. Obydwa działania w sposób wymierny wpływają na jakość świadczonej opieki medycznej, a przede wszystkim na komfort pobytu pacjentów na naszym oddziale. Jako pielęgniarz koordynujący uważam, że moją rolą jest tworzenie przestrzeni do rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji moich podwładnych, ale także wspieranie ich w realizacji pomysłów ukierunkowanych na podnoszenie jakości opieki medycznej świadczonej na naszym oddziale.

Prywatnie jestem dumnym ojcem dwójki chłopców, z których jeden jest dzieckiem wymagającym szczególnej troski i uwagi, ze względu na swoją niepełnosprawność. To właśnie swojemu młodszemu synowi- Staszkowi, który zmaga się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, poświęciłem dwa lata swojego życia zawodowego aktywnie uczestnicząc w jego terapii i dążąc do zapewnienia mu jak najlepszego startu w przyszłość. Nie był to jednak dla mnie czas zawodowo stracony, ponieważ towarzysząc mojemu synowi w codziennej walce o sprawność poznałem wielu wspaniałych lekarzy i terapeutów, od których czerpałem wiedzę pełnymi garściami. Dziś doświadczenie z tamtych lat wykorzystuję w pracy ze swoimi pacjentami.

Realizując swoje obowiązki zawodowe kieruję się dobrem pacjentów i potrzebą zapewnienia jak najwyższego komfortu pracy personelu. Wysoko cenię sobie pracę w grupie, a źródłem największej satysfakcji są dla mnie sukcesy zespołowe. Dlatego uważam, że współautorami mojego sukcesu w konkursie na „Pielęgniarkę Roku” są wszyscy członkowie personelu Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania w Centrum Chorób Serca, którym bardzo dziękuję za pomoc w realizacji naszych wspólnych projektów.