KONKURS PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ ROKU 2021

Innowacje Roku 2021 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

1. miejsce

Wioletta Nasiadek i Jolanta Milewska

Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 

2. miejsce

Anna Kamińska

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3. miejsce

Ewa Jabłońska

wraz z członkiem zespołu Panią

Małgorzatą Gdesz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Polskie Organizacje Pielęgniarskie we współpracy z ICN i EFN wypracowały wspólne stanowisko w sprawie kierunków działań na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze pomocy pielęgniarkom uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców. Polska potrzebuje dodatkowych kadr pielęgniarskich, ale przy zapewnieniu bezpiecznych warunków wprowadzania profesjonalistów medycznych, w tym pielęgniarek do polskich placówek medycznych. Pielęgniarki uciekające przed wojną potrzebują wsparcia w zakresie zdobycia kompetencji językowych, wyrównania kompetencji zawodowych oraz adaptacji do polskiego rynku pracy. Realizacja tych celów nie może stanowić dodatkowego obciążenia dla pozostających w systemie pielęgniarek i położnych. Dlatego jesteśmy otwarci na wspólne działa z rządem w celu uruchomienia programów dostosowawczych, a także wypracowania nowych rozwiązań w zakresie poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PTP, w dniach 11-12 kwietnia w Warszawie odbyła się  wizyta przedstawicieli dwóch największych organizacji pielęgniarskich działających na arenie międzynarodowej:

Howarda Cattona, Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN z  Genewy oraz Paula De Raeve, Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN z Brukseli.

Celem wizyty było wypracowanie programu działań na rzecz wsparcia ofiar inwazji rosyjskiej,  w tym w szczególności pomocy dla pielęgniarek uciekających przed wojną.

W dwudniowych spotkaniach i konsultacjach eksperckich uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele uczelni prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych, przedstawiciele KRASPiP oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Nasi goście odbyli także dzięki gościnności Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych bezpośrednie spotkania ze studentami i pielęgniarkami ukraińskimi, a także odwiedzili uchodźców przebywających w jednym z Centrów  pomocy.  W wyniku wspólnych rozmów uzgodniono kierunki dalszych działań na rzecz pomocy pielęgniarkom z Ukrainy przebywającym na terytorium Polski ale także innych krajów UE, oraz wskazano na niezbędne działania w obszarze wzmocnienia pielęgniarstwa w Polsce. Treść oficjalnego Stanowiska, sygnowanego przez wszystkie zaangażowane organizacje zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Organizacja wizyty była możliwa dzięki bardzo efektywnej współpracy pomiędzy PTP, samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych ale także dzięki zaangażowaniu i pracy członków Studenckiego Koła Naukowego  Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM.

Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Warszawa dn. 14.04.2022

W dniu 19 listopada 2021 odeszła nasza Koleżanka mgr Grażyna Osicka. Pogrążeni w smutku i żałobie, pragniemy uczcić jej niezwykły wkład w rozwój polskiego pielęgniarstwa, systemu kształcenia pielęgniarek, kształcenia zawodowego dla potrzeb sektora ochrony zdrowia i innych dziedzin gospodarki. Dla nas wszystkich, którzy mieli zaszczyt pracować z Dyrektor Grażyną Osicką, była ona ponad wszystko, pełnym ciepła, mądrym, dobrym człowiekiem. Była dla nas autorytetem, wspaniałą Koleżanką, i dobrym Przyjacielem.

Swoją karierę zawodową jako pielęgniarka rozpoczęła w Zielonej Górze, następnie kontynuowała swoje zawodowe pasje, jako nauczyciel zawodu w Liceum Medycznym przy ul. Ciołka 27 w Warszawie. Jej profesjonalizm, zaangażowanie, talent organizacyjny, niezwykła umiejętność myślenia i działania systemowego oraz strategicznego, przesądziły o szybkim awansie na Dyrektora Szkoły, która została przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe nr 12.

Zmiany systemowe dokonujące się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, postawiły przed Dyrektor Grażyną Osicką nowe wyzwanie. W roku 1995 została powołana przez Ministra Zdrowia na Dyrektora Centrum Edukacji Medycznej (CEM) w Warszawie, odpowiedzialnego za doskonalenie nauczycieli szkół medycznych oraz rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Jednym z wielkich sukcesów, zarządzanego przez nią ośrodka było powołanie nowego czasopisma „Pielęgniarstwo 2000”, oraz budowanie nowych rozwiązań w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wdrażanie w Polsce, od początku 1999 roku czterech reform systemowych, skutkowało przekazaniem kompetencji w obszarze prowadzenia i nadzoru nad średnimi szkołami medycznymi do samorządów województw. Zmieniła się również rola CEM, któremu powierzono nowe zadania. Instytucja ta została od 2002 roku przekształcona w Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Osicka kontynuowała swoją zawodową misję jako Dyrektor KOWEZiU, do chwili zakończenia swojej pracy zawodowej czyli do roku 2015.

Jej zawodową dewizą była podstawowa zasada „Żeby umiał uczeń/student, musi umieć nauczyciel”.

Ostatnie dwie dekady pracy Dyrektor Osickiej, były poświęcone budowaniu nowych standardów edukacji zawodowej w Polsce, projektowaniu dokumentacji programowej dla kształcenia zawodowego oraz doskonaleniu kadr dydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego. Przez wiele lat była niekwestionowanym ekspertem edukacji zawodowej w Polsce, doradcą kolejnych Ministrów i ekspertem w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Za swój wkład w rozwój edukacji w Polsce została nagrodzona licznymi nagrodami, wśród których znalazły się między innymi Nagrody Ministra Zdrowia, medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Przez całe swoje życie była pięknym ale skromnym człowiekiem, pełną uroku kobietą, i za to ją wszyscy bardzo kochaliśmy.

Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa, 24 listopada 2021.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 100-Lecia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa organizowanej przez Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, która odbędzie się  w dniu 26 października 2021 roku,

Konferencja jest adresowana głownie  do studentów pielęgniarstwa naszej uczelni, ale także innych ośrodków kształcących pielęgniarki.

W programie Konferencji zostanie przedstawiony ponadczasowy dorobek liderów pielęgniarstwa z początku XX wieku, w aspekcie współczesnych wyzwań rozwoju profesji. Najważniejszą częścią programu będzie debata z udziałem przedstawicieli środowiska studenckiego.

Przewidujemy organizację wydarzenia w  trybie hybrydowym, tj. zarówno z obecnością studentów na Auli CD WUM, jak i z dostępnością  w trybie online. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę godz. 15.00.

Z ogromną przyjemnością informujemy że w składzie nowej 12 osobowej KRASPiP, powołanej 10  pazdziernika2021,   znalazło się kilku członków  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy Koleżankom i Kolegom  sukcesów w realizacji nowych zadań.

Lista członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych:

 • dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr n. o zdr. Justyna Natora – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n o zdr. Agnieszka Gniadek – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta – Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus – Polskie Towarzystwo Położnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 • dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
 • dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • dr n. o zdr. Dorota Ozga – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Każda uczelnia, która chce prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Zadania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 • ocenia czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach;
 • wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
 • składa wnioski do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

Zródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-o-wyborze-czlonkow-krajowej-rady-akredytacyjnej-szkol-pielegniarek-i-poloznych-na-lata-2021-2025

22.09.2021 Minister Zdrowia opublikował komunikat nr 12 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy. Decyzję wydano w oparciu o zalecenia Rady Medycznej.

Zgodnie z komunikatem przypominającą dawkę podaje się osobom z wybranych grup (osoby w wieku ≥50 lat oraz personel medyczny niezależnie od wieku) z zachowaniem odstępu ≥6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu podstawowego.

W ramach szczepienia przypominającego należy stosować preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech), niezależnie od rodzaju preparatu podanego w ramach szczepienia podstawowego. Dotyczy to również osób szczepionych jednodawkowym preparatem firmy Janssen/Johnson & Johnson.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Domowa Opieka Medyczna „Do-Med” serdecznie zapraszają na szczepienia 3 dawką przeciwko COVID-19 osoby powyżej 50 r.ż. oraz pracowników medycznych do punktu szczepień mieszczącego się w  budynku  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warszawa, ul. Al. Reymonta 8/12. Zapisy na szczepienie  pod nr tel. 530 553 324 lub elektronicznie przez IKP lub za pośrednictwem infolinii 989, 22 62-62-989

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 21 października 2021 r.
w Warszawie. O godz.12.00 w kościele św. Jacka przy ul. Freta zostanie odprawiona msza św. dziękczynna z udziałem przedstawicieli fundatorów szkoły, rodzin dyrektorek szkoły, Absolwentek i ich rodzin oraz organizacji pielęgniarek i położnych. Po mszy św., na grobie Ignacego Paderewskiego inicjatora organizacji Szkoły oraz  pod tablicą upamiętniającą Szkołę, zostaną złożone kwiaty. O godz. 14.00
w Muzeum Pielęgniarstwa znajdującym się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Żelaznej 59 odbędzie się spotkanie wspomnieniowe z udziałem zaproszonych gości.  

W imieniu Głównej Komisji Historycznej działającej przy ZG PTP pod patronatem WOIPiP prosimy o zgłaszanie Absolwentek Szkoły i Ich rodzin.

Kontakt: historycznaptp@gmail.com lub telefonicznie 693 020 556

Krystyna Wolska Lipiec
Przewodnicząca
Głównej Komisji Historycznej
Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Przekazanie Pucharu 2020 dla Zwycięzców Konkursu  z Wrocławia.

Dnia 21 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie pucharu przechodniego na ręce Anny Jędry oraz Krystyny Głuch – Laureatek  Konkursu Pielęgniarka Roku 2020

Uroczystość odbyła się z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącej Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Organizatorem wydarzenia była Teresa Fichtner – Jeruzel, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu we współpracy z Anną Szafran, Przewodniczącą Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Serdecznie Gratulujemy!!!