Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie – wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej  Europy” w dniach 17-18 listopada 2022 r. w Warszawie Rejestracja na konferencję na stronie: https://zps.wum.edu.pl/content/rejestracja-na-konferencj%C4%99

After 2 years of online meetings due to COVID-19 pandemic, the EFN National Nurses Associations, representing over 3 million EU nurses, met physically for the first time on 13-14 October 2022, in Slovenia, for the Autumn EFN General Assembly.

The EFN Members welcomed the Slovenia Chief Nursing Officer, Mojca Dobnik, who raised the current ongoing key policy topics for nurses in Slovenia, as shortage of nurses, digitalisation, quality and safety.

Within the framework of the European Pillar of Social Rights, the EFN stresses the importance of the Advanced Practice Nurse (APN) for the delivery of positive health outcomes. The EFN APN Working Group presented to the EFN members some concrete outcomes, including the results of the meta-analysis of the data collected from the 36 EFN members. These outcomes were discussed within the three EFN Committees (Professional, Workforce, Public Policy Committees), leading to a short, medium and long-term EU APN Strategy in the EU and Europe. As stated in EFN Workforce Matrix 3+1, APN has a key role to play in building the resilience of the health and care system in the EU and Europe. As such, the EFN will continue developing this key topic with its members.

With the ongoing war in Ukraine, the EFN, ICN and the Polish Nurses Association have been collaborating closely to support the Ukrainian nurses, namely by putting in place bridging courses for the Ukraine nurses’ refugees in Poland; with a successful outcome, with the full agreement among the main stakeholders in the Polish Nursing Community of the general points for the training of the Ukrainian nurses, and the Health Ministry that is now developing a new legislation enabling the implementation of the new bridging program. It is key to invest in Ukrainian nurses and nursing as it will strengthen the leadership and development of the nursing profession as part of the reconstruction of the Ukrainian healthcare eco-system after the end of the hostilities.

Furthermore, as part of EFN Strategic and Operational Lobby Plan 2021-2027, the EFN Members discussed and approved three key Policy Statements: 1/ Revised EFN Policy Statement on Planetary Health, including nurses’ education component; 2/ EFN Policy Statement on ILO Guidance of Nursing Profession Data; 3/ EFN Policy Statement on European Care Strategy.

Finally, the EFN Members shared information on the activities/best practices/experiences related to education, working conditions and quality & safety related to long-term care, including digitalisation, to support the design of the Council Recommendation on Long-term care, within the context of the new European Care Strategy. It is crucial that the developed EU health policies reflect the nurse’s expertise to better structure fit-for-purpose solutions and initiatives in the healthcare sector.

We still have many challenges ahead affecting the nurses’ frontline throughout the EU, but the EFN Members work jointly to bring to the attention of the EU policy makers at national & EU level the nurses EU added value impacting on health and social care ecosystems, namely on nursing education, workforce and quality & safety, including digitalisation.

Odpowiadając na wnioski zgłaszane przez członków i sympatyków PTP w dniu 26.09.2022 na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto Uchwałę w sprawie powołania pięciu następujących Sekcji Specjalistycznych:

1. Sekcja Symulacji Medycznych
2. Sekcja Rozwoju  Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
3. Sekcja Rozwoju Opieki Długoterminowej
4. Sekcja Rozwoju Zaawanasowanej Praktyki Pielęgniarskiej
5. Sekcja Rozwoju Kształcenia Przed i Podyplomowego Pielęgniarek


Głównym celem podjętej Uchwały o powołaniu Sekcji jest integracja i intensyfikacja działań środowisk pielęgniarskich w płaszczyźnie badawczo-analitycznej, merytorycznej i systemowej, w wybranych strategicznych obszarach pielęgniarstwa, zarówno na poziomie kształcenia  jak i  praktyki zawodowej pielęgniarek.
Działalność Sekcji opiera się na pracy społecznej jej członków. Zespoły te będą pełnić funkcję ekspercko-doradczą dla Zarządu Głównego PTP.
Warunkiem uczestnictwa w pracy Sekcji jest posiadanie aktywnego członkostwa w strukturach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji PTP proszone są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie procesu Tworzenia Sekcji.

W dniu 26.09.2022 roku członkowie Zarządu Głównego podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu i Regulaminu wyboru władz na XVIII kadencję Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Rady Naukowej Towarzystwa w kadencji 2017-2021.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 

Prezes Towarzystwa dr Grażyna Wójcik,

Przewodnicząca Rady Naukowej dr hab. Agnieszka Gniadek, UJ,

członkowie Rady: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, dr hab. Elżbieta Grochans,  prof. PUM, dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, dr hab. Matylda Sierakowska, UM, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, dr Ewa Kobos, WUM.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, dr Dorota Kilańska oraz dr Zofia Sienkiewicz.

 

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej poświęcone było omówieniu propozycji kierunków działalności naukowej Towarzystwa oraz wyznaczenie priorytetów w działalności Rady. Prócz omówienia ważnych problemów, takich jak organizacja XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich w Kielcach oraz strategia rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa”, poruszano zagadnienia związane z propozycją kierunków badań w pielęgniarstwie, z wyłonieniem priorytetowych obszarów badawczych, zbudowaniu bazy dla narzędzi badawczych używanych w badaniach w naukach o zdrowiu, a szczególnie w pielęgniarstwie. Przedmiotem dyskusji była także informacja o zakresie działań prowadzonych przez Europejską Fundację Badań Naukowych w Pielęgniarstwie oraz zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zamiany w kształceniu pielęgniarek i położnych w Polsce, w kontekście propozycji zmian w standardzie kształcenia oraz w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Poszczególni członkowie Rady Naukowej zadeklarowali chęć współpracy naukowej, udział    w pracach na rzecz rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa” oraz przygotowania XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich. Podzielono zadania dla poszczególnych członków Rady i kolejne spotkanie Rady Naukowej zaplanowano na miesiąc październik 2018 r.

 

   

Pielęgniarki głosem ku zmianie na rzecz zdrowia jako podstawowego prawa człowieka

 

Międzynarodowy dzień pielęgniarki 2018

 

Z radością informujemy, że Pani dr n. med. Beata Olejnik pełniąca funkcję Skarbnika Zarządu Głównego PTP, zwyciężyła w konkursie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymując zaszczytny tytuł Asystenta Roku 2016. Wyróżnienie to ma szczególny charakter, ponieważ jest przyznawane przez społeczność studencką.

W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Dr Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wieloletnią tradycją z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich Państwa do udziału w XIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ”Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”.

W programie Kongresu znajdują się doniesienia naukowe z wiodących ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, przegląd najnowszych wyników badań w pielęgniarstwie oraz rekomendacje dotyczące standardów praktyki i zarządzania opieką pielęgniarską. Jestem głęboko przekonana, że przygotowany przez Komitet Naukowy Program Kongresu będzie odpowiedzią na Państwa zainteresowania naukowe i zawodowe, a także umożliwi wymianę myśli i zainicjuje nowe poszukiwania naukowe.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, jako towarzystwo naukowe, od blisko 60 lat prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. Aktywnie uczestnicząc w procesie zmian od lat uczymy się i czerpiemy z dorobku naszych nestorek i liderów zawodu, chronimy historyczny dorobek profesji, przy równoległej intensywnej pracy nad rzecz przygotowywania zmian i innowacji w naszej codziennej pracy. Jednym z nadrzędnych celów Towarzystwa jest integracja wszystkich środowisk działających na rzecz pielęgniarstwa, w tym szczególnie budowanie współpracy z odbiorcami naszych usług, czyli społeczeństwem. W ostatnich dekadach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego środowiska pielęgniarskiego, intensywnej pracy wszystkich organizacji zawodowych oraz ośrodków akademickich, zbudowaliśmy w Polsce podstawy dla współczesnego pielęgniarstwa. Wydarzenia towarzyszące Kongresowi, takie jak Forum Stowarzyszeń pielęgniarskich, będą doskonałą okazją do odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące kierunków dalszych zmian w pielęgniarstwie. Współpraca w organizacji Kongresu z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gwarantuje wszystkim uczestnikom dostęp do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, przyjazny pielęgniarstwu klimat organizacyjny oraz wspaniałą atmosferę wiodącego ośrodka akademickiego.

Pozostając z wyrazami szacunku, życzę wszystkim uczestnikom Kongresu owocnych obrad oraz wspaniałych przeżyć podczas pobytu w Warszawie. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu,

 

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego