28 listopada 2019 r. zmarła mgr. Irena Kosobudzka – Starzec
przewodnicząca ZG PTP w latach 1987-1990 zasłużona pielęgniarka, współtwórczyni Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  

Od początku istnienia tej organizacji (1957 r.) była aktywnym jej członkiem.

W latach 1959-1983 wchodziła w skład Zarządu Głównego. Od 1977-1983 przewodniczyła Komisji Adaptacji Zawodowej Pielęgniarek przy ZG PTP. Na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PTP została wybrana przewodniczącą Zarządu Głównego. Podejmowała wiele trudnych inicjatyw mających na celu podniesienie rangi zawodu. W tym okresie został opracowany i przekazany do Sejmu projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek. Zawsze żywo zainteresowana sprawami pielęgniarek i położnych. Przyczyniła się do powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła w konferencjach, obchodach rocznicowych i spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu problemów zawodowych. W 1965r. reprezentowała PTP na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek we Frankfurcie nad Menem. Wchodziła w skład kadry kierowniczej i była aktywnym członkiem wielu organizacji mających wpływ na rozwój zawodu i warunki socjalne pielęgniarek i położnych: ZG PCK, ZG Ligi Kobiet, ZG ZZPSZ , w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisku starszego radcy w Departamencie Średnich Szkół Medycznych 1963 – 1967; wchodziła w skład Rady MON do spraw socjalnych i problemów bytowych cywilnych pracowników Służby Zdrowia 1973 – 1980.

W latach 1963-1985 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego miesięcznika „Pielęgniarka i Położna”. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. Nie szczędziła sił w działalności społecznej. Z ramienia PCK uczestniczyła w transporcie dzieci Greckich z Polski do Jugosławii, a po regionalnej klęsce powodzi przewoziła grupę dzieci polskich na okresowy  pobyt w Szwajcarii. Niemal do końca swojego życia była czynnym członkiem PTP, działała w Oddziale Mazowieckim w Kole Seniorek.   

Za swą wieloletnią, pełną poświęceń pracę została odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem  Zasługi (1954 r.); Za wzorową pracę w służbie zdrowia (1956 r.); Złotą Odznaką Honorową PCK I stopnia (1971 r.); Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1972 r.); Odznaką Honorową PTP (1974 r. ); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.); Za Zasługi dla Warszawy – Złota Syrenka (1985 r.).

 Pani Ireno, dziękujemy za to piękne, pracowite życie i troskę o pielęgniarstwo.

Prezes i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Pogrzeb Ireny Kosobudzkiej – Starzec odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim.

Pogrzeb Ireny Kosobudzkiej – Starzec odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim.

Jeżeli chcesz zdobywać doświadczenie, rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz umiejętności przywódcze, zapraszamy Cię do współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

Jesteśmy towarzystwem naukowym prowadzącym działania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poszukujemy osób zmotywowanych do pracy i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie działalności społecznej. Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz,

Ty też możesz zostać Wolontariuszem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zapraszamy do współpracy. Przeczytaj Ogłoszenie o Konkursie na Wolontariat PTP: