W odpowiedzi na pismo ZG PTP wysłane do Ministerstwa Zdrowia w dn. 28.05.2020 w sprawie konieczności intensyfikacji działań na rzecz wdrażania celów i działań zawartych w dokumencie “Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (treść pisma tutaj) publikujemy odpowiedź Ministerstwa w tej sprawie.