Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popiera i włącza się w działania zmierzające do utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) do 2010 roku. [POBIERZ]

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, iż każda pielęgniarka ma prawo do kontynuacji rozwoju zawodowego, jako elementu ustawicznego kształcenia. [POBIERZ]