Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie wyłączenia historii pielęgniarstwa jako odrębnego przedmiotu kształcenia z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo [POBIERZ]

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek na studiach pierwszego i drugiego stopnia [POBIERZ]