Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego PTP z dnia 24 lutego 2016 roku oraz uwzględniając uwagi i sugestie środowiska dotyczące stroju obowiązującego dla uczestniczek III etapu Konkursu Pielęgniarka Roku – Przewodnicząca Głównej Komisji Konkursowej rekomenduje następujące wymogi wizerunkowe dla laureatek tegorocznego KPR 2015.

 

1. Dnia 7 kwietnia 2016 roku na przesłuchaniach III etapu konkursu, laureatki obowiązuje strój dowolny spełniający przyjęte kryteria stroju formalnego, w tym także pielęgniarskiego stroju galowego.

 

2. Na Galę dnia 8 kwietnia 2016 roku rekomendowany jest pielęgniarski strój galowy. Dla osób, dla których nie jest możliwe spełnienie tego wymogu – strój formalny.

 

3. Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą do Oddziałów Wojewódzkich PTP o wsparcie laureatów w zabezpieczeniu stroju galowego dla laureatów ze swojego Oddziału.

 

Pragnę przypomnieć, że galowy strój pielęgniarski jest zgodny z stanowiskiem XV Krajowego Zjazdu PTP z roku 2010 – w załączeniu treść stanowiska PTP.

 

Z poważaniem
Bożena Gorzkowicz
Przewodnicząca Głównej Komisji Konkursowej