W przededniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 11.05.2017 r. odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60 – lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Organizatorem był Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Studenckie Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Temat konferencji to: ” Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”.

Wśród licznie zgromadzonych gości, którzy zaszczycili swą obecnością jubileuszową konferencję byli przedstawiciele wojewody, lokalnych władz samorządowych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, dziekani Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor SPSK nr 4 dr n. med. Marian Przylepa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, konsultanci wojewódzcy z dziedzin pielęgniarstwa a także innych dziedzin, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie mgr Hanna Drozdowicz, nestorki lubelskiego pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki szpitali, laureatki poprzednich edycji Wojewódzkiego i Krajowego Konkursu Pielęgniarka Roku, przedstawiciele Rady Społecznej SPSK nr 4.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie mgr Dorota Flis, przedstawiając krótki rys historyczny PTP oraz współczesne kierunki działań na rzecz rozwoju naukowego i praktyki środowiska pielęgniarskiego. Po uroczystym otwarciu konferencji swoją pracę konkursową zaprezentowała laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 etapu wojewódzkiego Agata Szlachta – pielęgniarka SPSK nr 4.

Temat przedstawionej pracy odnoszący się do myśli przewodniej to: „Bezpieczna pielęgniarka – bezpieczny pacjent”. W swojej pracy autorka podkreśliła czynniki wpływające bezpośrednio i pośrednio na poczucie bezpieczeństwa pracujących pielęgniarek i ich podopiecznych. Wśród prezentowanych tematów znalazła się również konkursowa praca laureatki Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 „Pielęgniarstwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji i praktyki pielęgniarstwa w Polsce”, Agnieszki Borowicz pielęgniarki SPSK nr 4. W dobie globalizacji i migracji obywateli, w przypadku konieczności udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych bardzo przydatna jest znajomość ich odmienności kulturowych, co podkreślała laureatka w swoim wystąpieniu. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Lublinie dr n. med. Renata Domżał – Drzewicka przedstawiła zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek w praktyce.

Część merytoryczną konferencji zakończyła prezentacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, którzy w krótkim spocie i filmie przedstawili wizję współczesnego pielęgniarstwa i promocję zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia, Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP wręczyła pamiątkowe dyplomy dla osób wspierających Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i jego sympatyków. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów uznania dla działalności PTP, życzenia kolejnych osiągnięć oraz umacniania pozycji i rangi zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.

Na ręce Pani Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP złożono listy gratulacyjne, grawertony oraz bukiety kwiatów z okazji Jubileuszu. Konferencji jubileuszowej towarzyszyły warsztaty tematyczne: „Bezpieczne przemieszczanie pacjenta”, „Bezpieczna Linia Naczyniowa”, „Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa”, które odbywały się w SPSK nr 4.

Technikę bezpiecznego przemieszczania pacjentów w ramach warsztatów prezentowała pielęgniarka oddziałowa SPSK nr 4 Sylwia Boczkowska, która uczestniczyła w szkoleniu trenerów w Birmingham w UK w ramach projektu Erasmus + „Europejski innowacyjny program kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjenta” jako przedstawiciel PTP.

Bezpieczna linia naczyniowa pozwoliła uczestnikom teoretycznie i praktycznie zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kaniulacji żył obwodowych. Warsztaty z resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowadzili pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 w Lublinie. Uczestnicy aktywnie prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach szkoleniowych, pod czujnym okiem instruktorów uczyli się również układania pacjenta w pozycji bezpiecznej i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

W/w warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, położnych i studentów kształcących się w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza. Uzyskane umiejętności i wiedza w poszczególnych dziedzinach zastosowane w praktyce pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo pielęgniarek i chorych.

Organizatorów Jubileuszu ucieszyła tak liczna obecność pielęgniarek i położnych. Optymizmem napawa uczestnictwo dużej grupy studentów oraz ich czynne zaangażowanie.

Studenci podjęli rolę prowadzących konferencję i doskonale się w niej sprawdzili, wnosząc radość, młodość i nadzieję na dobrą przyszłość lubelskiego pielęgniarstwa.

Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu muzycznego ART DЀCO, który dostarczył uczestnikom każdego pokolenia wielu przyjemnych wrażeń. Poezja śpiewana w aranżacji solisty Kamila Kuszplaka, pielęgniarza SPSK nr 4 zakończyła uroczystość z okazji 60 – LECIA PTP w Lublinie.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za obecność na naszym jubileuszowym spotkaniu, do zobaczenia przy okazji kolejnych jubileuszy.

Mgr Dorota Flis
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Lublinie