Aktualności

Ptp Stanowiska Banner

List gratulacyjny do nowego Ministra Zdrowia, dr Adama Niedzielskiego

Warszawa, dnia 01.09.2020 r.

Szanowny Pan

Dr Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które reprezentuje środowisko pielęgniarek liderów praktyki oraz pielęgniarek zaangażowanych w działalność naukowo-dydaktyczną,  składam Panu Ministrowi serdeczne gratulacje w związku z powołaniem Pana na stanowisko Ministra Zdrowia.

Dziękujemy za Pana dotychczasowe zrozumienie i otwartość dla zgłaszanych przez środowisko pielęgniarskie postulatów dotyczących zmian w organizacji świadczeń zdrowotnych
i funkcjonowania zawodu  pielęgniarki i położnej  w systemie ochrony zdrowia.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, działając na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej, od wielu lat promuje potrzebę wdrażania nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez zmiany  kompetencyjne i organizacyjne w pielęgniarstwie.

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy rozwiązania dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki i położne, tj. porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady pielęgniarki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, doceniamy także wsparcie samodzielnego ordynowania leków przez pielęgniarki poprzez między innymi działania mające na celu dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki.

Pragnę zapewnić Pana Ministra, że Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest otwarte na dialog i współpracę dla dobra pacjentów – liczymy, że zechce Pan Minister wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w transformacji polskiego pielęgniarstwa. W najbliższych dniach przedłożymy Panu Ministrowi pakiet propozycji zmian systemowych w pielęgniarstwie.

Życzymy Panu Ministrowi wielu sukcesów, dzięki którym polscy pacjenci będą zadowoleni z jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych a pracownicy systemu ochrony zdrowia usatysfakcjonowani z organizacji i warunków pracy.

Z wyrazami szacunku

Prezes

Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

dr Grażyna Wójcik

Opublikowano w