Aktualności

Banner Pielegniarka Roku 2020 Aktuanosci

XVI edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Temat przewodni: Innowacje Roku 2020 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19
Komunikat I, 15 listopada 2020 r.

Zapraszamy zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2020 zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych, mające na celu poprawę jakości opieki i spełniające kryteria innowacyjności w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19, do podzielenia się swoimi sukcesami przystąpienia do Konkursu.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa od 2005 roku. W tym roku, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w ochronie zdrowia, nowe wyzwania związane z koniecznością funkcjonowania społeczeństwa, a szczególnie pracowników ochrony zdrowia w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na COVID-19, decyzją Zarządu Głównego PTP podtrzymano zasadę oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych w dobie epidemii. Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku obejmuje corocznie Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także nasi kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Formuła Konkursu jest ukierunkowana na promowanie innowacyjności oraz wdrażania zmian
w pielęgniarstwie, pracy zespołowej oraz zaangażowania zespołów pielęgniarskich w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia, czyli wdrażania zmian mających na celu dobro pacjenta, jednostki i społeczeństwa w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Nowe, czyli innowacyjne rozwiązania to takie, które dotychczas nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki pomysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego. Rozwiązania te powinny cechować się oryginalnością oraz oparciem wdrożonych rozwiązań na dowodach naukowych, a zespoły aplikujące powinny posiadać pełne prawa autorskie do koncepcji i wdrożonych rozwiązań. Wskazywane w konkursie innowacje powinny być efektywniejsze od dotychczasowych rozwiązań i być zweryfikowane poprzez metody badawcze lub analityczne.

Cele XVI edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku – Innowacje Roku 2020

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych w 2020 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej populacji odbiorców świadczeń zdrowotnych w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych
we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

Harmonogram Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz RokuInnowacje Roku 2020 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej w odniesieniu
do wyzwań związanych z epidemią COVID-19

 1.Komunikat Ido 15 listopada 2020 r.
2.Przesyłanie zgłoszeńdo 31 grudnia 2020 r.
3.Ocena formalna projektów na poziomie ZG PTP            do 31 stycznia 2021 r.
4.Ocena merytoryczna projektów                     do 15 lutego 2021 r.
5.Wyłonienie finalistówdo  28 lutego 2021 r.