Aktualności

Aktualnosci 18.10.2021

Minister Zdrowia powołał nowy skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych – na lata 2021-2025.

Z ogromną przyjemnością informujemy że w składzie nowej 12 osobowej KRASPiP, powołanej 10  pazdziernika2021,   znalazło się kilku członków  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy Koleżankom i Kolegom  sukcesów w realizacji nowych zadań.

Lista członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych:

 • dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr n. o zdr. Justyna Natora – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n o zdr. Agnieszka Gniadek – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta – Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego
 • dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus – Polskie Towarzystwo Położnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 • dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
 • dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • dr n. o zdr. Dorota Ozga – Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Każda uczelnia, która chce prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Zadania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 • ocenia czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach;
 • wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
 • składa wnioski do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

Zródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-o-wyborze-czlonkow-krajowej-rady-akredytacyjnej-szkol-pielegniarek-i-poloznych-na-lata-2021-2025

Opublikowano w