Aktualności

Obrazek Wyr 2

Nowe Sekcje Specjalistyczne w strukturach Zarządu Głównego PTP-26.09.2022

Odpowiadając na wnioski zgłaszane przez członków i sympatyków PTP w dniu 26.09.2022 na posiedzeniu Zarządu Głównego podjęto Uchwałę w sprawie powołania pięciu następujących Sekcji Specjalistycznych:

1. Sekcja Symulacji Medycznych
2. Sekcja Rozwoju  Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
3. Sekcja Rozwoju Opieki Długoterminowej
4. Sekcja Rozwoju Zaawanasowanej Praktyki Pielęgniarskiej
5. Sekcja Rozwoju Kształcenia Przed i Podyplomowego Pielęgniarek


Głównym celem podjętej Uchwały o powołaniu Sekcji jest integracja i intensyfikacja działań środowisk pielęgniarskich w płaszczyźnie badawczo-analitycznej, merytorycznej i systemowej, w wybranych strategicznych obszarach pielęgniarstwa, zarówno na poziomie kształcenia  jak i  praktyki zawodowej pielęgniarek.
Działalność Sekcji opiera się na pracy społecznej jej członków. Zespoły te będą pełnić funkcję ekspercko-doradczą dla Zarządu Głównego PTP.
Warunkiem uczestnictwa w pracy Sekcji jest posiadanie aktywnego członkostwa w strukturach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji PTP proszone są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie procesu Tworzenia Sekcji.

Opublikowano w