STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
w sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów objętych Programem „Kierunki Zamawiane” Kierunku – Pielęgniarstwo 
[POBIERZ ] (27.11.2009)

 1. Pismo Ministerstwa Zdrowia do MNiSzW w sprawie kierunku zamawianego (październik 2010 r.)  [POBIERZ]
 • Pismo PTP do Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów [POBIERZ
 • Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska XV KZD [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dot. “Kierunku Zamawianego” [POBIERZ]

Poparcie samorządu zawodowego

Pomagamy sobie na wzajem, współpracujemy dla pielęgniarek

Poniżej poparcie okręgowych izb pielęgniarek i położnych dla stanowisk XV Krajowego Zjazdu Delegatów.

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlasce [POBIERZ]

      8. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku [POBIERZ]


Poparcie ze strony uczelni i szkół wyższych kształcących na kierunku pielęgniarstwo:

 1. Akademii Pomorskiej w Słupsku
 2. Akademii Medycznej we Wrocławiu
 3. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 4. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 5. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

w sprawie stanowiska Zarządu Głównego PTP dotyczącego wpisania kierunku pielęgniarstwo na listę “Kierunek Zamawiany”

Poparcie ze strony osób prywatnych:

Pani Doroto muszę przyznać, że było mi niezmiernie miło po otrzymaniu listu z podziękowaniem za pomysł kierunku zamawianego, ale nie tylko z racji jego oficjalnej formy, ale przede wszystkim z powodu wielce prawdopodobnego jego sfinalizowania i wpisania kierunku pielęgniarstwo na listę kierunków objętych wsparciem finansowym ze strony UE. Ponadto propozycja współpracy ze mną w zakresie tematyki szeroko rozumianych zasobów ludzkich w pielęgniarstwie jest z mojej strony zawsze mile widziana i jeżeli tylko mogłabym być w nich pomocna, to polecam swoją osobę z racji szczególnej mojej uwagi badawczej tym zakresem.

Pozdrawiam serdecznie Danuta Kunecka

Stanowisko PTP w sprawie roli pielęgniarek w przygotowaniu pacjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych [POBIERZ]

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie kultywowania symboliki i ceremonii pielęgniarskich dla promocji kształcenia w zawodzie pielęgniarki [POBIERZ]


Wprowadzenie ceremonii do uczelni prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki to nie tylko promocja uczelni w środowisku lokalnym, ale także kształtowanie postaw przyszłych absolwentów tego kierunku, postaw bardzo ważnych w przyszłym życiu zawodowym.
Formą tą chcemy zachęcić władze uczelni do zintensyfikowania działań w zakresie przywrócenia ceremoniału jaki towarzyszył młodzieży wchodzącej do tej szczególnej dla systemu ochrony zdrowia profesji. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oferuje pomoc w opracowaniu szczegółów ceremoniału.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia [POBIERZ ]