Aktualności

Ptp Stanowiska Banner

Stanowisko PTP w sprawie zachowania symboliki zawodowej pielęgniarstwa w procesie edukacji zawodowej

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie kultywowania symboliki i ceremonii pielęgniarskich dla promocji kształcenia w zawodzie pielęgniarki [POBIERZ]


Wprowadzenie ceremonii do uczelni prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki to nie tylko promocja uczelni w środowisku lokalnym, ale także kształtowanie postaw przyszłych absolwentów tego kierunku, postaw bardzo ważnych w przyszłym życiu zawodowym.
Formą tą chcemy zachęcić władze uczelni do zintensyfikowania działań w zakresie przywrócenia ceremoniału jaki towarzyszył młodzieży wchodzącej do tej szczególnej dla systemu ochrony zdrowia profesji. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oferuje pomoc w opracowaniu szczegółów ceremoniału.

Opublikowano w ,