Aktualności

Nagroda Foundation Of European Nurses In Diabetes

Mgr Alicja Szewczyk została w dniu 13 listopada 2020 laureatką nagrody Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)

Mgr Alicja Szewczyk została w dniu 13 listopada 2020  laureatką nagrody

Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)

dla pielęgniarek i położnych specjalizujących się w cukrzycy, które wniosły znaczący wkład w opiekę diabetologiczną, badania naukowe i edukację.

Mamy zaszczyt poinformować, że mgr Alicja Szewczyk konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii została w tegorocznym Światowym Dniu Cukrzycy, nagrodzona nagrodą Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)
dla pielęgniarek i położnych specjalizujących się w cukrzycy, które wniosły znaczący wkład w opiekę diabetologiczną, badania naukowe i edukację.

Link do strony FEND. https://www.fend.org/

Mgr Alicja Szewczyk ( Notka biograficzna)

Alicja Szewczyk magister pielęgniarstwa, magister pedagogiki specjalnej. Jest specjalistą w dwóch dziedzinach: w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Diabetologii w Poradni Diabetologicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.  Współpracuje z wydawnictwami medycznymi jako redaktor i współredaktor podręczników dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie diabetologii.  Jest także autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego i kształcenia podyplomowego, a także programów edukacyjnych dla zespołów terapeutycznych, wśród których ważną pozycję stanowi Program edukacyjny w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Od lat uczestniczy w pracach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy tworzeniu nowych i aktualizacji istniejących programów kształcenia podyplomowego: szkolenia specjalizacyjnego,  kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych
i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.

Jest powoływana na członka komisji egzaminacyjnych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek.

Współpracuje z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,  Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim
i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Jako prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii prowadzi i organizuje prace badawcze i naukowe, konferencje i cykle edukacyjne dla różnych grup odbiorców. Współpracuje z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND), w ramach której wielokrotnie były prezentowane prace badawcze PFED. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych i od 2006 roku prezesem Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii . W 2006r. zainicjowała prace zespołu doświadczonych pielęgniarek w diabetologii i zostały  wydane pierwsze Zalecenia w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, których adresatami były pielęgniarki i położne. Zalecenia są aktualizowane
i obecnie zostały opublikowane jako zalecenia ekspertów Practical Guidelines for Nursing and Midwifery Diabetes Care – 2020. A position of the Polish Federation for Education in Diabetology
w czasopiśmie naukowym Pielęgniarstwo XXI wieku. Celem pracy było przygotowanie zestawu procedur opisujących sposób postępowania pielęgniarskiego w opiece diabetologicznej
z uwzględnieniem aktualnie dostępnych dowodów naukowych oraz klinicznego doświadczenia specjalistów zaangażowanych w opiekę nad osobą z cukrzycą. Dokonano przeglądu piśmiennictwa
w wybranych obszarach praktyki pielęgniarki diabetologicznej. Priorytetem przy tworzeniu materiału było wykorzystanie danych kolejno z: randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych i ich metaanaliz, badań obserwacyjnych a także innych badań o odpowiednim statusie naukowym.
W efekcie pracy zespołowej uzyskano 11 procedur opisujących wybrane aspekty postępowania pielęgniarskiego, w opiece nad osobą z cukrzycą. W każdej z procedur wyszczególniono kluczowe dla opieki rekomendacje i usystematyzowano je zgodnie z przyjętym poziomem dowodów naukowych.

Od grudnia 2014 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i koordynuje prace pielęgniarskich diabetologicznych konsultantów wojewódzkich. Udziela się w działaniach inicjowanych przez organizacje pacjentów. Bierze udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych, współpracuje z czasopismami zawodowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi.

Najlepsza pielęgniarka – edukator w cukrzycy – 1996.  Otrzymała Wyróżnienie św. Kamila „za codzienny trud pracy pielęgniarskiej, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz podjęte działania edukacyjne
w dziedzinie diabetologii dziecięcej w kategorii: pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących 2010.

Jestem pełna wiary i optymizmu, że dzięki misji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii  (PFED) jaką jest  zwrócenie uwagi na pracę zespołową w diabetologii – lekarza, pielęgniarki, położnej dietetyka, psychologa pacjent będzie czuł się zaopiekowany;  wzruszona i zachwycona, że  dzięki działalności  stowarzyszenia PFED pielęgniarki, położne, dietetycy mają  zapał i realizują pasje swojej diabetologicznej drogi zawodowej; dumna z prężnego rozwoju pielęgniarstwa diabetologicznego
w Polsce. 

Uważam, że należy  być otwartym na ludzi, podchodzić do nich z uśmiechem, optymizmem i troską, Każdy człowiek ma inną historię, a historia „miłości” jest najważniejsza. Za każdą historią prawdziwej miłości, kryje się historia wielkiej cierpliwości – to ważne życiowe i zawodowe cechy. 

Opublikowano w