Aktualności

Problemy Pielegniarstwa

Nowości w „Problemach Pielęgniarstwa”

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie od 1993 roku jest właścicielem czasopisma
naukowego „Problemy Pielęgniarstwa”. W pierwszej połowie 2018 roku w czasopiśmie
przeprowadzono kilka istotnych zmian obejmujących politykę wydawniczą, zmianę wydawcy
i redaktora naczelnego oraz szaty graficznej. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest
dr hab. Agnieszka Gniadek, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydziału Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,. Oficjalnym wydawcą
czasopisma zostało wydawnictwo Termedia.

 

W celu zagwarantowania rozwoju naukowego czasopisma zostały podjęte działania na rzecz
jego umiędzynarodowienia poprzez rozszerzenie publikacji artykułów angielskojęzycznych
oraz udziału recenzentów oraz redaktorów zagranicznych.
Dlatego też zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z uprzejmą prośba i zachętą
do przesyłania oryginalnych prac badawczych (zarówno w języku polskim jak i angielskim),
artykułów poglądowych oraz przeglądowych a także opisów przypadków z obszaru
pielęgniarstwa i położnictwa.

 
Priorytetowe obszary tematyczne przyjęte przez zespół redakcyjny czasopisma ,,Problemy
Pielęgniarstwa”:

 

1. Podstawy etyczne i teoretyczne zawodu oraz dorobek historyczny.
2. Wykorzystanie badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie.
3. Rozwój praktyki pielęgniarskiej/położniczej opartej o dowody naukowe.
4. Zarządzania i organizacja pracy w pielęgniarstwie.
5. Edukacja przed i podyplomowa pielęgniarek i położnych.
6. Bezpieczeństwo pacjenta oraz jakość świadczeń zdrowotnych, a praktyka pielęgniarstwa.

 

Praca naukowe należy przesyłać na adres redaktor.ptp@gmail.com, zgodnie z wytycznymi,
które dotychczas dotyczyły druku artykułów w czasopiśmie Problemy Pielęgniarstwa.

 

Opłata za druk wynosi 300 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – pierwszy autor oraz 400 zł dla pozostałych autorów.

 

Nowa strona czasopisma zostanie uruchomiona w niedalekim czasie.

Opublikowano w

Dodaj komentarz