Aktualności

Konferencje PTP

XII Kongres Pielęgniarek Polskich, Kraków 12-14.06.2014 r.

W dniach 12-14 czerwca w Krakowie odbył się XII Kongres Pielęgniarek Polskich najważniejsze wydarzenie naukowe naszego środowiska, organizowane cyklicznie od 1993 roku co dwa lata przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Organizatorem tegorocznego Kongresu był Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego oraz Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych

W Kongresie uczestniczyło 490 uczestników z kraju i zagranicy, podczas 9 sesji wygłoszono ponad 160 doniesień naukowych z wiodących ośrodków akademickich i jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Honorowy Patronat nad Kongresem objęła Pani Anna Komorowska-Małżonka Prezydenta RP, Galę otwarcia zaszczycili między innymi Wojewoda Małopolski- Jerzy Miller, Prezydent Miasta Krakowa- Jacek Majchrowski, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych- Grażyna Rogala- Pawelczyk oraz Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa- Profesor Maria Kózka.

Pierwsza sesja plenarna została uświetniona wykładami gości zagranicznych : Pani profesor Jean Watson z Caring Science Institute, USA oraz Pani profesor Laura Serrant- Green z Uniwersytetu w Wolverhampton, Wielka Brytania. Największych aplauzem został przyjęty wykład Pani mgr Beaty Jurkiewicz Laureatki Konkursu Pielęgniarka Roku 2013. Podczas Kongresu odbyła się także ceremonia wręczenia Honorowych Odznak Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Odznakę tę zgodnie ze Statutem przyznano osobom i instytucjom o najwyższym dorobku w bezinteresownej pracy na rzecz rozwoju i wzmocnienia pielęgniarstwa oraz całego środowiska zawodowego.

W drugim dniu Kongresu odbyło się I Forum Pielęgniarskich Stowarzyszeń Naukowych w którym uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń z całego kraju. Wszyscy uczestnicy Kongresu podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy programu, profesjonalną organizację oraz miłą i ciepłą atmosferę wszystkich dni Kongresu.

Sukces Kongresu był możliwy dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego pod Kierownictwem Przewodniczącej Oddziału PTP w Krakowie Pani mgr Marii Szymaczek oraz Vice-Przewodniczącej Komitetu Naukowego dr Beaty Dobrowolskiej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy w imieniu całego naszego środowiska.

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Dr Grażyna Wójcik

Opublikowano w ,