Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapobiegania ekspozycji na czynniki biologiczne wśród personelu pielęgniarskiego. [POBIERZ]

Zapraszamy do zapoznania się ze STANOWISKIEM XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA [POBIERZ]

STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W SPRAWIE ZASADNOŚCI ZATRUDNIANIA PIELĘGNIAREK W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ [POBIERZ]

STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
w sprawie Promocji Zawodu Pielęgniarki [POBIERZ]