KONKURS PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ ROKU 2021

Innowacje Roku 2021 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

1. miejsce

Wioletta Nasiadek i Jolanta Milewska

Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 

2. miejsce

Anna Kamińska

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3. miejsce

Ewa Jabłońska

wraz z członkiem zespołu Panią

Małgorzatą Gdesz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Polskie Organizacje Pielęgniarskie we współpracy z ICN i EFN wypracowały wspólne stanowisko w sprawie kierunków działań na poziomie krajowym i międzynarodowym w obszarze pomocy pielęgniarkom uciekającym przed wojną na Ukrainie oraz poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców. Polska potrzebuje dodatkowych kadr pielęgniarskich, ale przy zapewnieniu bezpiecznych warunków wprowadzania profesjonalistów medycznych, w tym pielęgniarek do polskich placówek medycznych. Pielęgniarki uciekające przed wojną potrzebują wsparcia w zakresie zdobycia kompetencji językowych, wyrównania kompetencji zawodowych oraz adaptacji do polskiego rynku pracy. Realizacja tych celów nie może stanowić dodatkowego obciążenia dla pozostających w systemie pielęgniarek i położnych. Dlatego jesteśmy otwarci na wspólne działa z rządem w celu uruchomienia programów dostosowawczych, a także wypracowania nowych rozwiązań w zakresie poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla uchodźców.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PTP, w dniach 11-12 kwietnia w Warszawie odbyła się  wizyta przedstawicieli dwóch największych organizacji pielęgniarskich działających na arenie międzynarodowej:

Howarda Cattona, Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN z  Genewy oraz Paula De Raeve, Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN z Brukseli.

Celem wizyty było wypracowanie programu działań na rzecz wsparcia ofiar inwazji rosyjskiej,  w tym w szczególności pomocy dla pielęgniarek uciekających przed wojną.

W dwudniowych spotkaniach i konsultacjach eksperckich uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele uczelni prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych, przedstawiciele KRASPiP oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Nasi goście odbyli także dzięki gościnności Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych bezpośrednie spotkania ze studentami i pielęgniarkami ukraińskimi, a także odwiedzili uchodźców przebywających w jednym z Centrów  pomocy.  W wyniku wspólnych rozmów uzgodniono kierunki dalszych działań na rzecz pomocy pielęgniarkom z Ukrainy przebywającym na terytorium Polski ale także innych krajów UE, oraz wskazano na niezbędne działania w obszarze wzmocnienia pielęgniarstwa w Polsce. Treść oficjalnego Stanowiska, sygnowanego przez wszystkie zaangażowane organizacje zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Organizacja wizyty była możliwa dzięki bardzo efektywnej współpracy pomiędzy PTP, samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych ale także dzięki zaangażowaniu i pracy członków Studenckiego Koła Naukowego  Rozwoju Praktyki Pielęgniarskiej działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM.

Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Warszawa dn. 14.04.2022