Aktualności

Logo Ptp,l1eUwmOfZlOY5YVUlA

Apel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego do nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,


Zespoły pielęgniarskie polskich szpitali i przychodni pracują od kilkunastu dni w ekstremalnym obciążeniu. Dotyczy to w szczególny
sposób pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli, działającej pod bardzo dużą presją, bez możliwości zwiększenia
zasobów kadrowych.


W obliczu bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i kadrowej, w której aktualnie znajdują się wszystkie placówki medyczne w Polsce,
zwracam się do członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a w szczególności pielęgniarskiej kadry akademickiej,
o podjęcie decyzji dotyczącej osobistego zaangażowania i świadczenia pomocy w placówkach medycznych, z którymi
współpracujecie Państwo w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych.


Wasze bardzo wysokie kompetencje zawodowe są dzisiaj bezcenne dla chorych, mogą być istotnym profesjonalnym wsparciem dla
przeciążonych pracą pielęgniarek i pielęgniarzy, a w szczególności pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli.


Obecna sytuacja epidemiologiczna stawia pielęgniarstwo na pierwszej linii frontu, w obliczu nowych wyzwań, zadań i zagrożeń.
Wierzę, że pielęgniarska kadra akademicka będzie służyć swoją profesjonalną pomocą, stanowiąc wzór postępowania dla całego
środowiska akademickiego.

Grażyna Wójcik
Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Opublikowano w

Dodaj komentarz