Aktualności

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie roli i zadań pielęgniarek w działaniach związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

W trosce o zapewnienie jak najbardziej efektywnych i bezpiecznych działań personelu pielęgniarskiego w okresie zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy o aktywne włączenie się w  realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Realizacja opieki pielęgniarskiej w warunkach zmieniającej się dynamicznie sytuacji  ryzyka epidemiologicznego wymaga podejmowania odpowiedzialnych działań i decyzji opartych na standardach etyki pielęgniarskiej oraz naszym zawodowym profesjonalizmie i samodzielności.

Przypominamy, że każdy z nas zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Komunikatów GIS oraz MZ i NFZ,  a w następstwie wdrażania w swojej pracy wszystkich obowiązujących przepisów oraz wytycznych epidemiologicznych i organizacyjnych.

Każda z pielęgniarek zgodnie z własnym sumieniem i kompetencjami, podejmuje decyzje odnośnie zakresu i struktury  realizowanych zadań oraz decyzje dotyczące oceny własnego stanu zdrowia i związanego z tym zagwarantowania bezpieczeństwa dla swoich podopiecznych.

Zwracamy się do rządu, decydentów i naszych pracodawców o podjęcie niezbędnych działań, w celu zagwarantowania w obecnych warunkach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego,  wszystkim pielęgniarkom i położnym środków ochrony osobistej.

Oczekujemy również pilnych decyzji dotyczących trybu postępowania w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy zespołów pielęgniarskich z powodów wystąpienia narażenia i konieczności kwarantanny lub izolacji z powodów zdrowotnych i stworzenia punktu kontaktowego dla pielęgniarek, który pozwoliłby na konsultacje zdalne i pomoc pielęgniarkom w podejmowaniu decyzji w zakresie opieki nad pacjentami i ochroną własną w przypadku konieczności realizacji świadczeń pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Pielęgniarki i położne są jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej, które w systemie 24/7 dni w tygodni realizują miliony procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych i dlatego też  podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 powinno uwzględniać uwarunkowania środowiska pracy  na stanowiskach pielęgniarskich.

ZG PTP kieruje szczególne podziękowania dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej za ogromne zaangażowanie w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do wytycznych postępowania związanych z zagrożeniem nową chorobą COVID 19.

Grażyna Wójcik

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Opublikowano w ,

Dodaj komentarz