Komunikat w sprawie zasad dotyczących badań diagnostycznych pod kątem COVID 19 w odniesieniu do personelu medycznego i niemedycznego podmiotów leczniczych

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Zdrowia kierowanym do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 28.04.2020 (link do pisma) każda osoba z personelu szpitala, która ma objawy chorobowe,  miała kontakt z osobą zakażoną lub podejrzewa, że taki kontakt miał miejsce lub ma wątpliwości co do stanu swego zdrowia, ma pełne prawo być skierowana na testy PCR wykrywające obecność koronawirusa.

Każde tego typu badanie, które będzie przeprowadzone w jednym z laboratoriów znajdujących się na liście  MZ (Link do listy laboratoriów https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) zawsze będzie bezpłatne dla pracownika ( finansowanie ze środków publicznych).

Jednocześnie informujmy, że z inicjatywy niektórych samorządów terytorialnych  ww. badania wykonywane są bezpłatnie dla mieszkańców – szczegółowe informacje znajdują się  na stronach internetowych właściwych urzędów.

Pismo Ministra Zdrowia o zasadach badań diagnostycznych po kątem COVID-19 w odniesieniu do personalu medycznego. (PDF)

Nowoczesny e-book “Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii”

Z ogromną przyjemnością oddajemy dla środowiska pielęgniarskiego nowoczesny podręcznik wydany w formie e-booka “Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii” 

Publikacja  powstała  we współpracy  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z wybranymi ośrodkami  akademickimi w kraju, przy pomocy i  zaangażowaniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego,  w odpowiedzi na potrzeby i  bieżącą sytuację epidemiologiczną. E-book kierowany jest  do personelu medycznego, szczególnie do pielęgniarek i położnych, dla których właściwe przestrzeganie procedur w kontakcie z pacjentem jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia
 i skutecznej profesjonalnej  pomocy. Zagadnienia i procedury opisane  przez ekspertów w publikacji,  mają charakter uniwersalny i dlatego jest to cenny wkład w budowanie wiedzy i rozwiązań w walce z epidemią SARS-CoV-2.

Dziękujemy serdecznie wszystkim autorom którzy zaangażowali się w przygotowanie publikacji, a szczególnie redaktorom naukowym dr hab. Agnieszce Gniadek i dr hab. Jolancie Lewko  oraz koordynatorowi projektu dr hab. Annie Andruszkiewicz.

Link do e-booka:

https://pzwl.pl/pandemia-procedury-pielegniarskie

Rekomendacja 2/03/2020 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

dotycząca zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań ograniczających przemieszczania

Mając na uwadze intensyfikację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, zwracamy się do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne o podejmowanie niezbędnych działań dotyczących wprowadzenia czasowej zmiany organizacji pracy zespołów medycznych.

Jeżeli jest to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną lub kadrową, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może również przedłużyć przyjęty okres rozliczeniowy.

Powyższe dotyczy również dyżurów medycznych – po wyrażeniu na to zgody przez pracowników na piśmie, możliwe jest zobowiązanie ich do pracy przekraczającej normy tygodniowe; w tym przypadku również możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Należy pamiętać jednak o stosowaniu powyższych rozwiązań w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, Kodeksem pracy, Ustawą o układach zbiorowych i regulaminami zakładowymi.

W celu ograniczenia ryzyka narażenia personelu medycznego w drodze do i z pracy rekomendujemy rozważenie przygotowania dla zainteresowanych pracowników miejsc do odpoczynku pomiędzy wykonywaną pracą/dyżurami lub zapewnienie czasowego zakwaterowania w bezpośredniej okolicy podmiotu leczniczego w celu ograniczenia przemieszczania się, co można zastosować pod warunkiem wyrażenia zgody przez personel, którego ta sytuacja dotyczy.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes ZG PTP

Do wiadomości:
Minister Zdrowia
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19

02.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

31.03.2020

24.03.2020 r. 

23.03.2020 r. 

21.03.2020 r. 

20.03.2020 r.

19.03.2020 r. 

18.03.2020 r.

17.03.2020 r. 

16.03.2020 r. 

15.03.2020 r. 

12.03. 2020 r. 

11.03.2020 r. 

10.03.2020 r. 

8.03.2020 r. 

Komunikat dotyczący organizacji kwarantanny dla personelu szpitala, w szczególności SOR

Dla pielęgniarek, pracowników SOR, którzy mieli kontakt z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i nie byli zabezpieczeni środkami ochrony indywidualnej, w oczekiwaniu na wynik, pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia, w których pracownicy mogliby odpocząć po dyżurze i poczekać na wyniki testów. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla osób, które obawiają się wrócić do domu, ze względu na obecność małych dzieci  lub osób z grup podwyższonego ryzyka, z którymi mieszkają (osoby starsze, przewlekle chore).

Pracownicy SOR pracują w szczególnie trudnych warunkach, między innymi ze względu na bardzo ograniczone możliwości izolacji, wymagających tego pacjentów, oraz ilości zgłaszających się chorych z innymi dolegliwościami (zawał, udar, urazy).

Pielęgniarki muszą pamiętać przede wszystkim o  swoim bezpieczeństwie. Jeżeli szpital zatrudnia psychologów, to powinni być oni również zaangażowani do wsparcia personelu “z pierwszej linii frontu”.

dr n.med. Anna Małecka-Dubiela, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

Analogiczna sytuacja dotyczy pracowników wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych szpitala, którzy mieli kontakt z pacjentem i wymagają czasowej izolacji, czyli kwarantanny do chwili uzyskania wyników testów pacjenta lub całego personelu, który miał kontakt. Mając na uwadze dobro pracowników, ale również bezpieczeństwo członków ich rodzin, a także wszystkich osób poza szpitalem (komunikacja publiczna), pracodawca powinien zorganizować na terenie szpitala bezpieczne i odizolowane pomieszczenia, które spełniają warunki czasowej kwarantanny do chwili wyjaśnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zrozumiałym jest, że na czas kwarantanny pracodawca zapewnia podstawowe warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz niezbędne wyżywienie

i warunki do odpoczynku. Jeśli pracodawca nie ma w swoich zasobach infrastruktury wolnych pomieszczeń, powinien w realizacji tego zadania współpracować z wojewodą lub innymi służbami publicznymi odpowiedzialnymi za działania przeciwepidemiczne. Działania takie powinny być podjęte z wyprzedzeniem przez wszystkich dyrektorów placówek leczniczych, ponieważ w sytuacji powstania faktycznego zagrożenia nie ma czasu na organizację wyodrębnionej bazy do kwarantanny.

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19

Czytaj więcejNajnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19

PTP Miedzynar Dzien Piel Popup1