22.09.2021 Minister Zdrowia opublikował komunikat nr 12 w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy. Decyzję wydano w oparciu o zalecenia Rady Medycznej.

Zgodnie z komunikatem przypominającą dawkę podaje się osobom z wybranych grup (osoby w wieku ≥50 lat oraz personel medyczny niezależnie od wieku) z zachowaniem odstępu ≥6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu podstawowego.

W ramach szczepienia przypominającego należy stosować preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech), niezależnie od rodzaju preparatu podanego w ramach szczepienia podstawowego. Dotyczy to również osób szczepionych jednodawkowym preparatem firmy Janssen/Johnson & Johnson.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Domowa Opieka Medyczna „Do-Med” serdecznie zapraszają na szczepienia 3 dawką przeciwko COVID-19 osoby powyżej 50 r.ż. oraz pracowników medycznych do punktu szczepień mieszczącego się w  budynku  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warszawa, ul. Al. Reymonta 8/12. Zapisy na szczepienie  pod nr tel. 530 553 324 lub elektronicznie przez IKP lub za pośrednictwem infolinii 989, 22 62-62-989

W kwietniu 2021 roku Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych podjęło inicjatywę, której efektem jest uruchomienie we współpracy z jednym
z  pielęgniarskich podmiotów leczniczych patronackiego punktu szczepień populacyjnych w Warszawie.

Polskie Pielęgniarki posiadają unikatowe doświadczenie w udzielaniu i organizacji profilaktycznych świadczeń zdrowotnych i gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego dla funkcjonowania punktu szczepień przeciw COVID-19.

Jako samodzielni profesjonaliści jesteśmy w pełni przygotowane do zabezpieczenia całego procesu szczepienia czyli posiadamy kompetencje w zakresie nadzoru nad obrotem szczepionek  (szczepienia profilaktyczne dzieci i młodzieży), przeprowadzania kwalifikacji do szczepień Covid-19, wykonywania procedury szczepienia oraz zastosowania procedur ratunkowych w sytuacjach nagłych reakcji poszczepiennych.

Punkt szczepień  przeciw Covid-19 w budynku WOIP;

P ‘’O-ES-HA’’, siedziba ZGPTP  ul. Władysława Reymonta 8/12 

tel. 530-553-324 lub 22 815-20-07

rozpoczął swoją działalność 9 czerwca 2021 r.

Lokalizacja punktu, który znajduje się w centrum dzielnicy Warszawa Bielany stanowi jednocześnie przykład działań na rzecz społeczności lokalnej m.st. Warszawy. Zachęcamy do szczepienia się
i jednocześnie informujemy, że mieszkańcom dzielnicy Warszawa Bielany oferujemy także usługi
w zakresie poradnictwa zdrowotnego.

Zapraszamy zainteresowanych wolontariuszy do współpracy z nami.

Prezes
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr Grażyna Wójcik

Po odzyskaniu niepodległości, polska służba zdrowia zmagała się z falą chorób społecznych i zakaźnych, m. in: gruźlicą, jaglicą. W obliczu tej sytuacji został nakreślony program działalności leczniczo-zapobiegawczej, mający na celu objęcie opieką zdrowotną całego społeczeństwa. Już od początku pielęgniarki brały w nim czynny udział, działając na rzecz zdrowia publicznego. Ich głównym zadaniem była profilaktyka oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad higieny.

W 1925 powstał pierwszy Ośrodek Zdrowia w Warszawie przy ul. Puławskiej 91, którego pracą kierowała pielęgniarka – Zofia Wasilewska. Wkrótce okazało się, że działalność profilaktyczna jest skuteczna, zaczęły powstawać następne ośrodki zdrowia. W 1938 r. było ich już 482 w całej Polsce, w tym 62 w województwie warszawskim.

Stanowiły one podstawowe ogniwo organizacyjne higieny zapobiegawczej, pełniły ważną rolę w rozwoju profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa i zwalczaniu chorób społecznych i zakaźnych. Były miejscem pracy pielęgniarek. Do ich zadań należało:

 • rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta,
 • ocena warunków domowych i społecznych z uwzględnieniem czynników
  wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny,
 • opieka nad osobami chorymi w różnych sytuacjach klinicznych,
 • wprowadzanie reżimu sanitarnego w przypadku chorób
  zakaźnych i społecznych,
 • opieka nad matką i dzieckiem
 • opieka nad dzieckiem szkolnym, w tym edukacja w zakresie higieny
  psychicznej, osobistej i otoczenia,
 • szczepienia ochronne.

W realizacji niniejszych zadań musiały wykazać się dużą samodzielnością, inicjatywą, znajomością organizacji służby zdrowia, odpowiedzialnością i profesjonalizmem.

Początkowo szczepienia ochronne miały akcyjny charakter (1945 – dur brzuszny, dur wysypkowy, 1946 – gruźlica, 1946-1949 – błonica, 1951 – ospa prawdziwa, 1959-1963 – poliomyelitis). W latach 60-tych XX wieku wprowadzono w Polsce Program Szczepień Ochronnych.

Na przestrzeni lat pielęgniarki były zaangażowane w działania na rzecz zdrowia publicznego, oraz uzyskiwały coraz większy zakres samodzielności w wykonywaniu zawodu i zdobywały kolejne kompetencje. Obecnie, Pielęgniarki i Położne są jednym z filarów POZ, a od początku 2021 roku stały
się grupą zawodową, która jest odpowiedzialna za wszystkie elementy Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19, czyli organizują, koordynują i kwalifikują pacjentów oraz wykonują szczepienia.

Piśmiennictwo:
1. AAN, MOS 15/I, sygn. 489 17.
2. Danielski J., Pomoc lecznicza na wsi, „Zdrowie”, 1939, LIV, 2.
3. Dwadzieścia lat publicznej służby zdrowia w Polsce odrodzonej 1918-1938, MOS, Warszawa 1939.
4. https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,hilary-koprowski—polskiodkrywca- szczepionki-na-polio,artykul,79055574.html
5. Kacprzak M., Ośrodki Zdrowia w Polsce, Warszawa 1928
6. Kaniewska-Iżycka J., Rozwój pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950 (materiały pomocnicze do historii zawodu pielęgniarskiego), Warszawa 1987.
7. Noszczyk W., „Zarys dziejów medycyny w Polsce”, t. II, Warszawa 2016.
8. Tubiasz S., Zagadnienia Ośrodków Zdrowia w chwili obecnej, „Zdrowie Publiczne” 1935, rok L, nr 5.
9. Więckowska E., „Walka z ostrymi chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-24”,
Wrocław 1999.

Zarząd Główny podczas posiedzenia w dniu 26 maja przyjął kilka kluczowych stanowisk dotyczących konieczności intensyfikacji działań MZ na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodu w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań zwianych z epidemią. PTP podkreślił niepokój środowiska wynikający z niedotrzymywania przez rząd zobowiązań wynikających z uchwalonego w ub, roku dokumentu ” Polityka rządu na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” 2019.

Treść stanowisk w dokumentach PDF do pobrania poniżej:

Stanowisko PTP w sprawie kształcenia-sig

Stanowisko PTP w sprawie OPD-sig

Stanowisko PTP w sprawie POZ-sig

PTP pismo do MZ – stanowiska ZG PTP w sprawie zmian w OPDPOZ i ksztalceniu pielęgniarek-sig

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Zdrowia kierowanym do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 28.04.2020 (link do pisma) każda osoba z personelu szpitala, która ma objawy chorobowe,  miała kontakt z osobą zakażoną lub podejrzewa, że taki kontakt miał miejsce lub ma wątpliwości co do stanu swego zdrowia, ma pełne prawo być skierowana na testy PCR wykrywające obecność koronawirusa.

Każde tego typu badanie, które będzie przeprowadzone w jednym z laboratoriów znajdujących się na liście  MZ (Link do listy laboratoriów https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) zawsze będzie bezpłatne dla pracownika ( finansowanie ze środków publicznych).

Jednocześnie informujmy, że z inicjatywy niektórych samorządów terytorialnych  ww. badania wykonywane są bezpłatnie dla mieszkańców – szczegółowe informacje znajdują się  na stronach internetowych właściwych urzędów.

Pismo Ministra Zdrowia o zasadach badań diagnostycznych po kątem COVID-19 w odniesieniu do personalu medycznego. (PDF)