Aktualności

Konferencje PTP

Konferencja Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w Międzynarodowej Konferencji naukowo- szkoleniowej:

Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych.
90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie.

organizowanej w Auditorium Maximum, w dniach 11 -12 września 2015 przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oraz Urzędem Miasta Krakowa.

Konferencja będzie szczególną okazją do refleksji nad stanem obecnym i przyszłością pielęgniarstwa w trzech zasadniczych obszarach: kształcenia, praktyki i badań naukowych,

w nawiązaniu do historycznej perspektywy 90 – lecia powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie. Szkoła powstała w 1925 roku z inicjatywy Marii Epstein i Anny Rydlówny, absolwentek Szkoły Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek św. Wincentego á Paulo.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz Programu znajdują się na stronie:

http://www.pielegniarstwo2015.cm-uj.krakow.pl/strona-glowna

Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Organizator
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński

Współorganizatorzy
Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
Małopolska Okręgowa IzbaPielęgniarek i Położnych

Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Urząd Miasta Krakowa

Opublikowano w ,